ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บ้านทรายทอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| <small>พจมาน พินิจนันท์ / พจมาน สว่างวงศ์ ณ อยุธยา</small> || [[เรวดี ศิริวิไล]] || [[สวลี ผกาพันธ์]] || [[อรัญญา นามวงศ์]] || [[ศันสนีย์ สมานวรวงศ์]] || [[จารุณี สุขสวัสดิ์]] || [[มนฤดี ยมาภัย]] || [[รินลณี ศรีเพ็ญ]] || [[พีชญา วัฒนามนตรี]]
|-
| ม.จ.เอนกนพรัตน์ (ท่านชายต้อม) ||- ||- ||- || [[สุประวัติ ปัทมสูตร]] ||[[ปรัชญา อัครพล]]-|| [[ปรัชญา อัครพล]]|| [[พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง]] || [[เขตต์ ฐานทัพ]]
|-
| ม.จ.หญิงวิมลสุดา (ท่านหญิงอ้อม) || - ||- || -||- || - || <small>[[เพียงฤทัย โกมารทัต]]</small> || [[อริสรา กำธรเจริญ]] || <small>[[พิมประภา ตั้งประภาพร]]</small>
ผู้ใช้นิรนาม