ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนศรีสงครามวิทยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มหมวดหมู่)
| en_name = Srisongkram Wittaya School
| logo =
| image = [[ไฟล์:SrisongkramSSWLOGO.png.jpg|250190px]]
| abbr = ศสวศ.ส.ว / SSW
| code = 1042520475
| motto = '''ทนฺโตเสฏโฐ มนุสฺ เสสุ''' <br /> (ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกดีแล้วประเสริฐสุด) </small>
| schooltype = [[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]]
| established = {{Start date2|2514|4|1}}
({{อายุปีและวัน|19712514|4|1}} ปี)
| group = สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
| district = [[เลย]]-[[หนองบัวลำภู]]
| slogan_label =
| slogan_text =
| song = มาร์ชโรงเรียนศรีสงครามวิทยา <br />อำลาซำแม่นาง
| นักเรียน = 2,634 คน <small>ปีการศึกษา 2560</small><ref>[https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1042520475&Area_CODE=101719 จำนวนนักเรียน]</ref>
| free_label = ต้นไม้ประจำโรงเรียน
 
==ประวัติ==
[[ไฟล์:Srisongkram.jpg|300px|thumb|right|ป้ายหน้าโรงเรียน]]
 
'''โรงเรียนศรีสงครามวิทยา''' ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2514 ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ชื่อว่า "ป่าซำแม่นาง" มีเนื้อที่ทั้งหมด 105 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา<ref>[https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1042520475&Area_CODE=101719 ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีสงครามวิทยา]</ref>
ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุมอบให้ [[กรมวิสามัญศึกษา]] (เดิมคือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น[[กรมสามัญศึกษา]] และปัจจุบันเป็น[[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]]) เป็นผู้ใช้สอย ส่วนงานราชการ[[จังหวัดเลย]] ร่วมกับทาง[[อำเภอวังสะพุง]] ได้รับมอบหมายดำเนินการก่อตั้งโรงเรียน และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการตั้งชื่อว่า '''โรงเรียนศรีสงครามวิทยา''' ตามชื่อหลวงศรีสงคราม เจ้าเมืองวังสะพุงท่านแรก โดยมีนายสุเมธ กัปโก ครูโท [[โรงเรียนสโมสรวิทยาลัย]] จังหวัดเลย เป็นครูใหญ่คนแรก เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2514 ประเภทสหศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 90 คน และเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2519 ในระยะแรกใช้อาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนวังสะพุงทำการสอน และย้ายมาเรียน ณ สถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2515นับจากวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2514 ที่เป็นวันประกาศจัดตั้งโรงเรียนศรีสงครามวิทยาเป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 40 ปี แล้ว จากภูเขารกร้างทางทิศตะวันออกของอำเภอวังสะพุง มีแหล่งน้ำซับที่ไม่เคยเหือดแห้งนามว่า ซำแม่นาง แห่งนี้ ก็พัฒนาขึ้นมาโดยลำดับ จวบจนปัจจุบันได้กลายเป็นอุทธยานการศึกษาที่สำคัญยิ่งของจังหวัดเลย ผลิตลูกศิษย์เข้าสู่สังคมอย่างมีคุณภาพรุ่นแล้วรุ่นเล่า<ref>[http://www.srisongkram.ac.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=28 ประวัติโรงเรียนศรีสงครามวิทยา]</ref>
 
== แผนการเรียน ==
[[ไฟล์:เข็มกลัดตราโรงเรียนศรีสงครามวิทยา.jpg|190px|thumb|right|เข็มกลัด]]
''' ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น '''
*ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1 ห้อง
60

การแก้ไข