ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: ลบป้ายขาดความสำคัญ
| language = ภาษาที่มีการเรียนการสอน
{{flagicon|THA}} [[ภาษาไทย]]<br>{{flagicon|UK}} [[ภาษาอังกฤษ|ภาษาอังกฤษ]]<br>{{flagicon|China}} [[ภาษาจีนกลาง|ภาษาจีน]]
|grades = มัธยมศึกษาปีที่ 1–6
| area = 170 ไร่
| head_name =ผู้อำนวยการ
== หลักสูตรที่เปิดสอน ==
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยามีแผนการเรียนให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความชอบ โดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่
 
=== ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ===
{| class="wikitable"
! colspan="5" |มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
|}
 
=== ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ===
{| class="wikitable"
! colspan="5" |มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
60

การแก้ไข