ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนสตรีเลย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| name = โรงเรียนวัฑฒนดรุณีจังหวัดเลย<br/>โรงเรียนสตรีเลยจังหวัดเลย
| latin_name =
| en_name = Wattanadaruni School<br/>Satri Loei School
| caption =
| address =
| abbr = ว.ด.น <br/> ส.ล
| code =
| establish_date = พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2515 <br/> วัฑฒนดรุณีสตรีเลย (33 ปี)
ปัจจุบันคือ[[โรงเรียนเลยพิทยาคม]]
| founder = กระทรวงธรรมการ
}}
 
'''โรงเรียนวัฑฒนดรุณีจังหวัดสตรีเลย''' หรือ '''โรงเรียนสตรีเลย "วัฑฒนดรุณี"''' เป็นอดีตโรงเรียนสตรีประจำ[[จังหวัดเลย]] (โรงเรียนสตรีเลย) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2482 ก่อนที่จะถูกยุบรวมกับ[[โรงเรียนสโมสรวิทยาลัย|โรงเรียนสโมสรวิทยาลัยจังหวัดเลย]] ในปี พ.ศ. 2515 เป็น'''[[โรงเรียนเลยพิทยาคม]]''' เนื่องจากเห็นว่าไม่สามารถรับนักเรียนได้ถึง 2,000 คน<ref>http://www.loeipit.ac.th/about/prawati-rongreiyn</ref>
 
ปัจจุบัน ที่ตั้งเดิมของโรงเรียนวัฑฒนดรุณีจังหวัดสตรีเลย คือที่ตั้งของ[[โรงเรียนเลยพิทยาคม]] ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำจังหวัดเลย เนื่องมาจากที่ตั้งของโรงเรียนวัฑฒนดรุณีจังหวัดสตรีเลยนั้นมีมากกว่าโรงเรียนสโมสรวิทยาลัย จึงได้ย้ายโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งใหม่จาก''' [[โรงเรียนสโมสรวิทยาลัย|โรงเรียนสโมสรวิทยาลัยจังหวัดเลย]] '''มาไว้ ณ ที่ตั้งเดิมของ'''โรงเรียนวัฑฒนดรุณีจังหวัดสตรีเลย''' แล้วจึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ''' [[โรงเรียนเลยพิทยาคม]] '''
 
== ประวัติโรงเรียนวัฑฒนดรุณี ==
* [[พ.ศ. 2482|ปี พ.ศ.2482]] กระทรวงธรรมการได้อนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนรัฐบาลฝ่ายสตรีขึ้นในเมืองเลย โดยใช้ชื่อว่า '''"โรงเรียนวัฑฒนดรุณีจังหวัดสตรีเลย "วัฑฒนดรุณี""''' สถานที่ตั้งในระยะแรกของโรงเรียน คือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในปัจจุบัน รับเฉพาะนักเรียนหญิง ทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
*[[พ.ศ.2515|ปี พ.ศ.2515]] ทางราชการประกาศยุบ'''[[โรงเรียนสโมสรวิทยาลัย|โรงเรียนสโมสรวิทยาลัยจังหวัดเลย]]''' และ'''[[โรงเรียนสตรีเลย|โรงเรียนวัฑฒนดรุณีจังหวัดเลย]]''' เป็น'''โรงเรียนเลยพิทยาคม''' ซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเลยในปัจจุบัน
 
== ชื่อของโรงเรียน ==
โรงเรียนวัฑฒนดรุณีจังหวัดเลยมีชื่อโรงเรียนทั้งหมด 32 ชื่อคือ
* โรงเรียนวัฑฒนดรุณีจังหวัดเลย
* โรงเรียนสตรีเลย "วัฑฒนดรุณี"
* โรงเรียนสตรีเลย
 
== ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัฑฒนดรุณีจังหวัดสตรีเลย ([[พ.ศ. 2482]] - [[พ.ศ. 2515]]) ==
{|class="toccolours"
|-
60

การแก้ไข