ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเลยพิทยาคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มหมวดหมู่)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| abbr = ล.พ.ค. / LPK
| code =
| establish_date = พ.ศ. 2450 - พ.ศ. 2515 <br/>[[โรงเรียนสโมสรวิทยาลัย|สโมสรวิทยาลัย]] (65 ปี) <br /> พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2515 <br/> [[โรงเรียนสตรีเลย|วัฑฒนดรุณีสตรีเลย]] (33 ปี)<br/>24 มีนาคม พ.ศ. 2515<br /> เลยพิทยาคม ({{อายุปีและวัน|1972|3|24}})
| founder = [[ก่อ สวัสดิพาณิชย์ | ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์]]
| head_name = ผู้อำนวยการ
 
==ประวัติ==
=== ยุคที่ 1 กำเนิดสโมสรวิทยาลัยและวัฑฒนดรุณี (สตรีเลย) ===
*พ.ศ.2450 เปิดสอนระดับมัธยมขึ้นที่จังหวัดเลย ก่อนหน้านี้คนเมืองเลยต้องไปเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หรือพิษณุโลก ซึ่งต้องเดินทางด้วยเท้าหลายวันและลำบากมาก มีไม่กี่คนที่ได้ไปเรียนถึงกรุงเทพฯ ในสมัยนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ได้ทรงก่อตั้งกองเสือป่าและลูกเสือขึ้นทุกจังหวัด เพื่อปลุกใจคนไทยทุกวัยให้มีความรักชาติบ้านเมือง
เจ้าเมืองทุกเมืองต้องตั้งสโมสรเสือป่าขึ้น สำหรับจังหวัดเลยนั้น เมื่อถึงกำหนดที่จะเปิดสอนความรู้ระดับมัธยมขึ้นให้ถึงระดับมัธยม 3 เหมือนจังหวัดอื่น ๆ ยังไม่มีอาคารสถานที่เป็นของตนเองจึงต้องอาศัยสโมสรเสือป่าที่สร้างขึ้นไว้ โดยได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเลย '''“[[โรงเรียนสโมสรวิทยาลัย|โรงเรียนสโมสรวิทยาลัยจังหวัดเลย]]”''' ซึ่งเป็นโรงเรียนชายขึ้น สำหรับครูใหญ่คนแรกนั้น ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นใคร ส่วนครูใหญ่รุ่นหลัง ๆได้แก่ ครูแสน เดชกุญชร (ขุนเดชกุญชรศึกษากร) และมีคณะครูที่ทรงคุณวุฒิเป็นเพื่อนร่วมงาน ได้แก่ ครูเปลื้อง สวามิภักดิ์, ครูผิดตา (เกษม) ศักดิ์เจริญ, ครูสุบรรณ แก้วทอง, ครูมา ประเสริฐสุต และครูคำหาว ผาโคตร
 
*พ.ศ. 2482 กระทรวงธรรมการได้อนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนรัฐบาลฝ่ายสตรีขึ้นในเมืองเลย โดยใช้ชื่อว่า '''[[โรงเรียนสตรีเลย|โรงเรียนวัฑฒนดรุณีจังหวัดเลย]]''' หรือ'''โรงเรียนสตรีเลย''' สถานที่ตั้งในระยะแรกของโรงเรียน คือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในปัจจุบัน รับเฉพาะนักเรียนหญิง ทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
 
*พ.ศ.2515 ทางราชการประกาศยุบ'''[[โรงเรียนสโมสรวิทยาลัย|โรงเรียนสโมสรวิทยาลัยจังหวัดเลย]]''' และ'''[[โรงเรียนสตรีเลย|โรงเรียนวัฑฒนดรุณีจังหวัดเลย]]''' เป็น'''โรงเรียนเลยพิทยาคม''' ซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเลยในปัจจุบัน
 
=== ยุคที่ 2 กำเนิดเลยพิทยาคม ===
[[ไฟล์:ดร.ก่อ.jpg|thumb|left|ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเลยพิทยาคม]]
โรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นโรงเรียนที่รวม[[โรงเรียนสตรีเลย|โรงเรียนวัฑฒนดรุณีจังหวัดเลย]] (โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเลย) กับ[[โรงเรียนสโมสรวิทยาลัย|โรงเรียนสโมสรวิทยาลัยจังหวัดเลย]] (โรงเรียนชายประจำจังหวัดเลย) ตามประกาศของ [[กรมสามัญศึกษา]] เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2515 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมวิสามัญศึกษา (กรมสามัญศึกษา) ในการปรับปรุงโรงเรียนของรัฐบาลทั่วประเทศให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยโรงเรียนรัฐบาลของจังหวัดใดก็ตามหากพิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่สามารรับนักเรียนได้ถึง 2,000 คน ในปี พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการก็จะรวมโรงเรียนประจำจังหวัดชายและโรงเรียนประจำจังหวัดหญิงเข้าด้วยกันเป็นโรงเรียนเดียวซึ่งในระยะเดียวกันนี้ จังหวัดอื่นๆ ก็มีการรวมโรงเรียนประจำจังหวัดทั้งชายและหญิงเข้าด้วยกันเป็นโรงเรียนเดียว เช่น [[โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม]] [[จังหวัดสระบุรี]] [[โรงเรียนสิงห์บุรี]] [[จังหวัดสิงห์บุรี]] [[โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม]] [[จังหวัดพิจิตร]] [[โรงเรียนตากพิทยาคม]] [[จังหวัดตาก]] เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนสโมสรวิทยาลัย จึงต้องย้ายจากสถานที่เดิมที่มีพื้นที่เพียง 23 ไร่ (โรงเรียนเมืองเลยในปัจจุบัน) มารวมกับโรงเรียนสตรีเลย ซึ่งมีพื้นที่ถึง 81 ไร่ 2 งาน 04 5/10 ตารางวา
 
หลังจากมีประกาศของ [[กรมสามัญศึกษา]] แล้ว นายสมสิน โทณะสุต ศึกษาธิการจังหวัดเลยได้ดำเนินการย้ายโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียนและได้แต่ตั้ง นายเฉลิม จิรนาท อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสโมสรวิทยาลัยจังหวัดเลย เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเลยพิทยาคม เมื่อเริ่มเปิดทำการสอนในปั พ.ศ. 2515 จัดการเรียนแบบสหศึกษา มีห้องเรียน 35 ห้อง นักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,468 คน เป็นชาย 758 คน หญิง 710 คน ครู-อาจารย์ 61 คน โดยมี ดร.ก่อ สวัสดิพานิชย์ อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา และ นายวิจิน สัจจะเวทะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เปิดป้ายโรงเรียนเลยพิทยาคม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2515 ในปี พ.ศ. 2518 โรงเรียนได้ดำเนินการสอน 2 ผลัด ปี พ.ศ. 2519 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ “คมภ.2 รุ่น 1” ปี พ.ศ. 2521 ได้รับโอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) จากโรงเรียนเมืองเลย จำนวน 2 ห้อง และได้เปลี่ยนระบบการศึกษาจาก 7:3:2 มาเป็น 6:3:3
* '''สี''' น้ำเงิน-ชมพู เป็นสัญลักษณ์เตือนใจนักเรียนและครู-อาจารย์ของโรงเรียน ให้รำลึกถึงโรงเรียนเดิมที่รวมกันมาเป็นโรงเรียนเลยพิทยาคม <br />
 
สีน้ำเงิน เป็นสีประจำ[[โรงเรียนสโมสรวิทยาลัย]] <br /> สีชมพู เป็นสีประจำ[[โรงเรียนสตรีเลย]] <br />
 
สีชมพู เป็นสีประจำ[[โรงเรียนสตรีเลย]] <br />
 
== อาณาเขต ==
 
== ทำเนียบผู้บริหาร ==
นับแต่การสถาปนาโรงเรียนสโมสรวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. 2440 โรงเรียนสตรีเลยเมื่อ พ.ศ. 2482 จวบจนยุบรวมเป็น[[โรงเรียนเลยพิทยาคม]]ในปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 45{{อายุ|2450|1|1}} ปี มีผู้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการ[[โรงเรียนเลยพิทยาคม]]มาแล้วทั้งสิ้น 26 คน ดังนี้
 
[[ไฟล์:อจ.เฉลิม.jpg|thumb|นายเฉลิม จิรนาท อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสโมสรวิทยาลัยคนสุดท้ายและเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเลยพิทยาคมคนแรก]]
|}
 
=== ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัฑฒนดรุณีสตรีเลย ([[พ.ศ. 2482]] - [[พ.ศ. 2515]]) ===
{|class="toccolours"
|-
60

การแก้ไข