ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Sawasdeeee/กระบะทราย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|<center>165.27<center>
|-
|<center>อุดรธานีอุบลราชธานี<center>
|<center>[[อำเภอเมืองอุบลราชธานี]]<center>
|<center>406.4<center>
|<center>222,610<center>
|<center>547.76<center>
|-
|<center>อุบลราชธานี<center>
|<center>[[อำเภอศรีเมืองใหม่]]<center>
|<center>1,310.0<center>
|<center>70,837<center>
|<center>54.07<center>
|-
|<center>อุบลราชธานี<center>
|<center>[[อำเภอโขงเจียม]]<center>
|<center>765.0<center>
|<center>37,953<center>
|<center>49.61<center>
|-
|<center>อุบลราชธานี<center>
|<center>[[อำเภอเขื่องใน]]<center>
|<center>772.8<center>
|<center>108,305<center>
|<center>140.14<center>
|-
|<center>อุบลราชธานี<center>
|<center>[[อำเภอเขมราฐ]]<center>
|<center>526.75<center>
|<center>81,273<center>
|<center>154.29<center>
|-
|<center>อุบลราชธานี<center>
|<center>[[อำเภอเดชอุดม]]<center>
|<center>1,158.375<center>
|<center>177,973<center>
|<center>153.64<center>
|-
|<center>อุบลราชธานี<center>
|<center>[[อำเภอนาจะหลวย]]<center>
|<center>652<center>
|<center>58,527<center>
|<center>89.76<center>
|-
|<center>อุบลราชธานี<center>
|<center>[[อำเภอน้ำยืน]]<center>
|<center>854.5<center>
|<center>70,835<center>
|<center>82.89<center>
|-
|<center>อุบลราชธานี<center>
|<center>[[อำเภอบุณฑริก]]<center>
|<center>1,402.0<center>
|<center>94,557<center>
|<center>67.44<center>
|-
|<center>อุบลราชธานี<center>
|<center>[[อำเภอตระการพืชผล]]<center>
|<center>1,465<center>
|<center>122,670<center>
|<center>83.73<center>
|-
|<center>อุบลราชธานี<center>
|<center>[[อำเภอกุดข้าวปุ้น]]<center>
|<center>320.0<center>
|<center>41,388<center>
|<center>129.33<center>
|-
|<center>อุบลราชธานี<center>
|<center>[[อำเภอม่วงสามสิบ]]<center>
|<center>917.5<center>
|<center>85,063<center>
|<center>92.71<center>
|-
|<center>อุบลราชธานี<center>
|<center>[[อำเภอวารินชำราบ]]<center>
|<center>619<center>
|<center>162,583<center>
|<center>262.65<center>
|-
|<center>อุบลราชธานี<center>
|<center>[[อำเภอพิบูลมังสาหาร]]<center>
|<center>1,280.0<center>
|<center>132,388<center>
|<center>103.42<center>
|-
|<center>อุบลราชธานี<center>
|<center>[[อำเภอตาลสุม]]<center>
|<center>302.2<center>
|<center>33,118<center>
|<center>109.58<center>
|-
|<center>อุบลราชธานี<center>
|<center>[[อำเภอโพธิ์ไทร]]<center>
|<center>301.0<center>
|<center>46,756<center>
|<center>155.33<center>
|-
|<center>อุบลราชธานี<center>
|<center>[[อำเภอสำโรง]]<center>
|<center>416.0<center>
|<center>53,828<center>
|<center>129.39<center>
|-
|<center>อุบลราชธานี<center>
|<center>[[อำเภอดอนมดแดง]]<center>
|<center>234.0<center>
|<center>27,391<center>
|<center>117.05<center>
|-
|<center>อุบลราชธานี<center>
|<center>[[อำเภอสิรินธร]]<center>
|<center>370.0<center>
|<center>54,696<center>
|<center>147.82<center>
|-
|<center>อุบลราชธานี<center>
|<center>[[อำเภอทุ่งศรีอุดม]]<center>
|<center>307.0<center>
|<center>29,064<center>
|<center>94.67<center>
|-
|<center>อุบลราชธานี<center>
|<center>[[อำเภอนาเยีย]]<center>
|<center>227.0<center>
|<center>27,114<center>
|<center>119.44<center>
|-
|<center>อุบลราชธานี<center>
|<center>[[อำเภอนาตาล]]<center>
|<center>191.9<center>
|<center>37,950<center>
|<center>197.75<center>
|-
|<center>อุบลราชธานี<center>
|<center>[[อำเภอเหล่าเสือโก้ก]]<center>
|<center>284.0<center>
|<center>27,911<center>
|<center>98.27<center>
|-
|<center>อุบลราชธานี<center>
|<center>[[อำเภอสว่างวีระวงศ์]]<center>
|<center>218<center>
|<center>31,167<center>
|<center>142.96<center>
|-
|<center>อุบลราชธานี<center>
|<center>[[อำเภอน้ำขุ่น]]<center>
|<center>377.5<center>
|<center>33,201<center>
|<center>87.94<center>
 
 
761

การแก้ไข