ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สองฝั่งคลอง"

== รายชื่อนักแสดง ==
{| class="wikitable"
! ปี || พ.ศ. 2535 || พ.ศ.2562
|-
| '''สถานีออกอากาศ''' || [[ช่อง 7]] || [[ช่อง 7]]
|-
| '''ผู้จัดละคร''' || [[ดาราวิดีโอ]] || [[กันตนา]]
|-
| '''บทโทรทัศน์''' || [[จิตรตาภา]] ||
|-
| '''ผู้กำกับการแสดง''' || [[ดาราวิดีโอ#ผู้กำกับการแสดงในสังกัด|สยาม สังวริบุตร]] ||
|-
| คุณลาน || [[ยุรนันท์ ภมรมนตรี]] || [[ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์]]
|-
| คุณทับทิม || [[จินตหรา สุขพัฒน์]] || [[อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์]]
|-
| ฉัตร || [[เมทนี บุรณศิริ]] || [[ชนะพล สัตยา]]
|-
| คุณเฟื่อง || [[ชไมพร จตุรภุช]] || [[ซอนญ่า สิงหะ]]
|-
| คุณยี่สุ่น || [[จารุวรรณ ปัญโญภาส]] || [[ชไมพร จตุรภุช]]
|-
| ท่านเจ้าคุณยุติธรรม || [[ไพโรจน์ ใจสิงห์]] || [[สันติสุข พรหมศิริ]]
|-
| คุณสาคร || [[วัชรารัศมี สุนทรพนาเวช]] || [[ปุณยาพร พูลพิพัฒน์]]
|-
| ท่านเจ้าคุณทหาร || [[มานพ อัศวเทพ]] || อนุสรณ์ เดชะปัญญา
|-
| คุณหญิงย่า || [[รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง]] || [[ดวงตา ตุงคะมณี]]
|-
| รำพึง || [[วรรณิศา ศรีวิเชียร]] ||
|-
| ยายเสม || [[น้ำเงิน บุญหนัก]] || [[เมตตา รุ่งรัตน์]]
|-
| เจิม || [[ปทุมวดี โสภาพรรณ]] || [[อำภา ภูษิต]]
|-
| คุญหญิงอิ่ม || [[พิราวรรณ ประสพศาสตร์]] || [[คนางค์ ดำรงหัด]]
|-
| อรทัย || [[รุ้งทอง ร่วมทอง]] || [[พรรัมภา สุขได้พึ่ง]]
|-
| || [[วิทยา สุขดำรงค์]] ||
42

การแก้ไข