เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<!-- nofixbot -->{{nobots}}
การเขียนคำทับศัพท์[[ภาษาฮินดี]]นี้เป็นหลักการที่กำหนดโดยตามราชบัณฑิตยสถาน (ปัจจุบันคือ[[สำนักงานราชบัณฑิตยสภา]])
 
== หลักทั่วไป ==
2,143

การแก้ไข