ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Sawasdeeee/กระบะทราย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|<center><center>
|<center>57.58<center>
|-
|<center>บุรีรัมย์<center>
|<center>[[อำเภอเมืองบุรีรัมย์]]<center>
|<center>718.235<center>
|<center>220,284<center>
|<center>306.70<center>
|-
|<center>บุรีรัมย์<center>
|<center>[[อำเภอคูเมือง]]<center>
|<center>442.0<center>
|<center>67,990<center>
|<center>153.82<center>
|-
|<center>บุรีรัมย์<center>
|<center>[[อำเภอกระสัง]]<center>
|<center>652.7<center>
|<center>105,784<center>
|<center>162.07<center>
|-
|<center>บุรีรัมย์<center>
|<center>[[อำเภอนางรอง]]<center>
|<center>769.8<center>
|<center>113,697<center>
|<center>147.69<center>
|-
|<center>บุรีรัมย์<center>
|<center>[[อำเภอหนองกี่]]<center>
|<center>385.0<center>
|<center>70,678<center>
|<center>183.57<center>
|-
|<center>บุรีรัมย์<center>
|<center>[[อำเภอละหานทราย]]<center>
|<center>735.0<center>
|<center>73,893<center>
|<center>100.53<center>
|-
|<center>บุรีรัมย์<center>
|<center>[[อำเภอประโคนชัย]]<center>
|<center>890.121<center>
|<center>137,042<center>
|<center>153.95<center>
|-
|<center>บุรีรัมย์<center>
|<center>[[อำเภอบ้านกรวด]]<center>
|<center>583.9<center>
|<center>77,045<center>
|<center>131.94<center>
|-
|<center>บุรีรัมย์<center>
|<center>[[อำเภอพุทไธสง]]<center>
|<center>330.0<center>
|<center>46,576<center>
|<center>141.13<center>
|-
|<center>บุรีรัมย์<center>
|<center>[[อำเภอลำปลายมาศ]]<center>
|<center>802.50<center>
|<center>134,223<center>
|<center>167.25<center>
|-
|<center>บุรีรัมย์<center>
|<center>[[อำเภอสตึก]]<center>
|<center>803.0<center>
|<center>112,531<center>
|<center>140.13<center>
|-
|<center>บุรีรัมย์<center>
|<center>[[อำเภอปะคำ]]<center>
|<center>296.029<center>
|<center>45,741<center>
|<center>154.51<center>
|-
|<center>บุรีรัมย์<center>
|<center>[[อำเภอนาโพธิ์]]<center>
|<center>255.0<center>
|<center>32,969<center>
|<center>129.29<center>
|-
|<center>บุรีรัมย์<center>
|<center>[[อำเภอหนองหงส์]]<center>
|<center>335.0<center>
|<center>50,273<center>
|<center>150.06<center>
|-
|<center>บุรีรัมย์<center>
|<center>[[อำเภอพลับพลาชัย]]<center>
|<center>306.67<center>
|<center>44,912<center>
|<center>146.45<center>
|-
|<center>บุรีรัมย์<center>
|<center>[[อำเภอห้วยราช]]<center>
|<center>182.12<center>
|<center>37,594<center>
|<center>206.42<center>
|-
|<center>บุรีรัมย์<center>
|<center>[[อำเภอโนนสุวรรณ]]<center>
|<center>189.63<center>
|<center>25,203<center>
|<center>132.90<center>
|-
|<center>บุรีรัมย์<center>
|<center>[[อำเภอชำนิ]]<center>
|<center>242.0<center>
|<center>35,392<center>
|<center>146.24<center>
|-
|<center>บุรีรัมย์<center>
|<center>[[อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์]]<center>
|<center>175.0<center>
|<center>27,028<center>
|<center>154.44<center>
|-
|<center>บุรีรัมย์<center>
|<center>[[อำเภอโนนดินแดง]]<center>
|<center>448.0<center>
|<center>28,246<center>
|<center>63.04<center>
|-
|<center>บุรีรัมย์<center>
|<center>[[อำเภอบ้านด่าน]]<center>
|<center>159.1<center>
|<center>31,286<center>
|<center>196.64<center>
|-
|<center>บุรีรัมย์<center>
|<center>[[อำเภอแคนดง]]<center>
|<center>298.0<center>
|<center>33,061<center>
|<center>110.94<center>
|-
|<center>บุรีรัมย์<center>
|<center>[[อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดบุรีรัมย์)|อำเภอเฉลิมพระเกียรติ]]<center>
|<center>349.69<center>
|<center>40,457<center>
|<center>115.69<center>
|-
|<center>มหาสารคาม<center>
761

การแก้ไข