ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นวทุรคา"

เพิ่มขึ้น 44 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
พลังศักติของพระองค์: ผู้ที่นับถือบูชาเทวีองค์นี้จะได้รับพรจากพระสกันทะ (หรือที่เรียกว่า กรรติเกยะ) เทพแห่งสงคราม
 
* พระแม่กาตญายนี}}
}}
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
ผู้ใช้นิรนาม