ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Sawasdeeee/กระบะทราย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|<center><center>
|<center>50.63<center>
|-
|<center>ยโสธร<center>
|<center>[[อำเภอเมืองยโสธร]]<center>
|<center>578.20<center>
|<center>129,513<center>
|<center>223.99<center>
|-
|<center>ยโสธร<center>
|<center>[[อำเภอทรายมูล]]<center>
|<center>272.8<center>
|<center>31,069<center>
|<center>113.88<center>
|-
|<center>ยโสธร<center>
|<center>[[อำเภอกุดชุม]]<center>
|<center>544<center>
|<center>66,622<center>
|<center>122.46<center>
|-
|<center>ยโสธร<center>
|<center>[[อำเภอคำเขื่อนแก้ว]]<center>
|<center>638.40<center>
|<center>66,818<center>
|<center>104.66<center>
|-
|<center>ยโสธร<center>
|<center>[[อำเภอป่าติ้ว]]<center>
|<center>308<center>
|<center>35,531<center>
|<center>115.36<center>
|-
|<center>ยโสธร<center>
|<center>[[อำเภอมหาชนะชัย]]<center>
|<center>455.27<center>
|<center>57,176<center>
|<center>125.58<center>
|-
|<center>ยโสธร<center>
|<center>[[อำเภอค้อวัง]]<center>
|<center>150<center>
|<center>25,542<center>
|<center>170.28<center>
|-
|<center>ยโสธร<center>
|<center>[[อำเภอเลิงนกทา]]<center>
|<center>942.8<center>
|<center>96,880<center>
|<center>102.75<center>
|-
|<center>ยโสธร<center>
|<center>[[อำเภอไทยเจริญ]]<center>
|<center>272.2<center>
|<center>30,591<center>
|<center>112.38<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center><center>
|<center>114.55<center>
|-
 
|<center>อำนาจเจริญ<center>
|<center>[[อำเภอเมืองอำนาจเจริญ]]<center>
|<center>598.8<center>
|<center>131,818<center>
|<center>220.13<center>
|-
|<center>อำนาจเจริญ<center>
|<center>[[อำเภอชานุมาน]]<center>
|<center>555.84<center>
|<center>41,465<center>
|<center>72.59<center>
|-
|<center>อำนาจเจริญ<center>
|<center>[[อำเภอปทุมราชวงศา]]<center>
|<center>520.8<center>
|<center>48,753<center>
|<center>93.61<center>
|-
|<center>อำนาจเจริญ<center>
|<center>[[อำเภอพนา]]<center>
|<center>235.0<center>
|<center>28,205<center>
|<center>120.02<center>
|-
|<center>อำนาจเจริญ<center>
|<center>[[อำเภอเสนางคนิคม]]<center>
|<center>526.0<center>
|<center>41,133<center>
|<center>78.19<center>
|-
|<center>อำนาจเจริญ<center>
|<center>[[อำเภอหัวตะพาน]]<center>
|<center>533.0<center>
|<center>49,865<center>
|<center>93.55<center>
|-
|<center>อำนาจเจริญ<center>
|<center>[[อำเภอลืออำนาจ]]<center>
|<center>191.8<center>
|<center>36,868<center>
|<center>192.22<center>
|-
|<center>อุดรธานี<center>
761

การแก้ไข