ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Sawasdeeee/กระบะทราย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
!จังหวัด
!อำเภอ
!ประชากร<br /><small> (พ.ศ. 2560)</small>
 
!พื้นที่<br />(ตร.กม.)
 
!ประชากร<br /><small> (พ.ศ. 2560)</small>
 
!ความหนาแน่น<br />(คน/ตร.กม.)
|<center><center>
|<center>69.70<center>
|-
|<center>ชัยภูมิ<center>
|<center>[[อำเภอเมืองชัยภูมิ]]<center>
|<center>1,305.297<center>
|<center>183,976<center>
|<center>140.94<center>
|-
|<center>ชัยภูมิ<center>
|<center>[[อำเภอเกษตรสมบูรณ์]]<center>
|<center>1,283.568<center>
|<center>112,326<center>
|<center>87.51<center>
|-
|<center>ชัยภูมิ<center>
|<center>[[อำเภอแก้งคร้อ]]<center>
|<center>582.2<center>
|<center>93,835<center>
|<center>161.17<center>
|-
|<center>ชัยภูมิ<center>
|<center>[[อำเภอคอนสวรรค์]]<center>
|<center>468.1<center>
|<center>53,775<center>
|<center>114.87<center>
|-
|<center>ชัยภูมิ<center>
|<center>[[อำเภอคอนสาร]]<center>
|<center>966.665<center>
|<center>62,128<center>
|<center>64.27<center>
|-
|<center>ชัยภูมิ<center>
|<center>[[อำเภอจัตุรัส]]<center>
|<center>690<center>
|<center>75,354<center>
|<center>109.20<center>
|-
|<center>ชัยภูมิ<center>
|<center>[[อำเภอซับใหญ่]]<center>
|<center>255.0<center>
|<center>15,350<center>
|<center>60.19<center>
|-
|<center>ชัยภูมิ<center>
|<center>[[อำเภอเทพสถิต]]<center>
|<center>875.6<center>
|<center>70,080<center>
|<center>80.03<center>
|-
|<center>ชัยภูมิ<center>
|<center>[[อำเภอเนินสง่า]]<center>
|<center>222.03<center>
|<center>26,033<center>
|<center>117.24<center>
|-
|<center>ชัยภูมิ<center>
|<center>[[อำเภอบ้านเขว้า]]<center>
|<center>544.3<center>
|<center>50,861<center>
|<center>93.44<center>
|-
|<center>ชัยภูมิ<center>
|<center>[[อำเภอบ้านแท่น]]<center>
|<center>308.707<center>
|<center>45,636<center>
|<center>147.82<center>
|-
|<center>ชัยภูมิ<center>
|<center>[[อำเภอบำเหน็จณรงค์]]<center>
|<center>560.3<center>
|<center>54,012<center>
|<center>96.39<center>
|-
|<center>ชัยภูมิ<center>
|<center>[[อำเภอภักดีชุมพล]]<center>
|<center>900.4<center>
|<center>31,124<center>
|<center>34.56<center>
|-
|<center>ชัยภูมิ<center>
|<center>[[อำเภอภูเขียว]]<center>
|<center>801.8<center>
|<center>124,583<center>
|<center>155.30<center>
|-
|<center>ชัยภูมิ<center>
|<center>[[อำเภอหนองบัวแดง]]<center>
|<center>2,215.5<center>
|<center>101,757<center>
|<center>45.92<center>
|-
|<center>ชัยภูมิ<center>
|<center>[[อำเภอหนองบัวระเหว]]<center>
|<center>841.8<center>
|<center>38,526<center>
|<center>45.76<center>
|-
|<center>นครพนม<center>
|<center>หนองคาย<center>
|<center>[[อำเภอเมืองหนองคาย]]<center>
|<center>150,629<center>
|<center>607.5<center>
|<center>150,629<center>
|<center>244.41<center>
|-
|<center>หนองคาย<center>
|<center>[[อำเภอท่าบ่อ]]<center>
|<center>83,072<center>
|<center>355.3<center>
|<center>83,072<center>
|<center>233.45<center>
|-
|<center>หนองคาย<center>
|<center>[[อำเภอโพนพิสัย]]<center>
|<center>98,846<center>
|<center>642.7<center>
|<center>98,846<center>
|<center>152.61<center>
|-
|<center>หนองคาย<center>
|<center>[[อำเภอศรีเชียงใหม่]]<center>
|<center>30,901<center>
|<center>198.0<center>
|<center>30,901<center>
|<center>154.98<center>
|-
|<center>หนองคาย<center>
|<center>[[อำเภอสังคม]]<center>
|<center>25,294<center>
|<center>449.7<center>
|<center>25,294<center>
|<center>55.09<center>
|-
|<center>หนองคาย<center>
|<center>[[อำเภอสระใคร]]<center>
|<center>26,784<center>
|<center>210.9<center>
|<center>26,784<center>
|<center>125.30<center>
|-
|<center>หนองคาย<center>
|<center>[[อำเภอเฝ้าไร่]]<center>
|<center>52,251<center>
|<center>255.9<center>
|<center>52,251<center>
|<center>203.01<center>
|-
|<center>หนองคาย<center>
|<center>[[อำเภอรัตนวาปี]]<center>
|<center>38,768<center>
|<center>204.007<center>
|<center>38,768<center>
|<center>189.20<center>
|-
|<center>หนองคาย<center>
|<center>[[อำเภอโพธิ์ตาก]]<center>
|<center>15,341<center>
|<center>102.5<center>
|<center>15,341<center>
|<center>149.29<center>
|-
|<center>อุดรธานี<center>
|<center>[[อำเภอเมืองอุดรธานี]]<center>
|<center>411,882<center>
|<center>1,094.7<center>
|<center>411,882<center>
|<center>376.25<center>
|-
761

การแก้ไข