ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Sawasdeeee/กระบะทราย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|<center><center>
|<center>50.63<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอเมืองร้อยเอ็ด]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>319.84<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอเกษตรวิสัย]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>112.91<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอปทุมรัตต์]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>151.03<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอจตุรพักตรพิมาน]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>154.28<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอธวัชบุรี]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>182.32<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอพนมไพร]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>139.48<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอโพนทอง]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>151.00<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอโพธิ์ชัย]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>147.55<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอหนองพอก]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>111.57<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอเสลภูมิ]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>152.69<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอสุวรรณภูมิ]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>104.97<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอเมืองสรวง]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>110.68<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอโพนทราย]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>130.15<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภออาจสามารถ]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>163.72<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอเมยวดี]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>127.64<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอศรีสมเด็จ]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>166.61<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอจังหาร]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>278.44<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอเชียงขวัญ]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>217.34<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอหนองฮี]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>186.06<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอทุ่งเขาหลวง]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>169.40<center>
|-
|<center>เลย<center>
761

การแก้ไข