ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Sawasdeeee/กระบะทราย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
!ความหนาแน่น<br />(คน/ตร.กม.)
 
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอเมืองกาฬสินธุ์]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>225.33<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอกมลาไสย]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>213.43<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอกุฉินารายณ์]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>137.49<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอเขาวง]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>168.20<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอคำม่วง]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>78.70<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอฆ้องชัย]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>210.47<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอดอนจาน]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>110.38<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอท่าคันโท]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>96.72<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอนาคู]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>154.51<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอนามน]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>150.00<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอยางตลาด]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>208.22<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอร่องคำ]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>202.30<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอสมเด็จ]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>137.30<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอสหัสขันธ์]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>135.42<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอสามชัย]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>46.76<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอหนองกุงศรี]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>106.76<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอห้วยผึ้ง]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>118.74<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอห้วยเม็ก]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>176.60<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center><center>
|<center>57.58<center>
|-
|<center>มหาสารคาม<center>
|<center>[[อำเภอเมืองมหาสารคาม]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>286.02<center>
|-
|<center>มหาสารคาม<center>
|<center>[[อำเภอแกดำ]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>199.64<center>
|-
|<center>มหาสารคาม<center>
|<center>[[อำเภอโกสุมพิสัย]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>145.09<center>
|-
|<center>มหาสารคาม<center>
|<center>[[อำเภอกันทรวิชัย]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>228.86<center>
|-
|<center>มหาสารคาม<center>
|<center>[[อำเภอเชียงยืน]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>212.34<center>
|-
|<center>มหาสารคาม<center>
|<center>[[อำเภอบรบือ]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>159.94<center>
|-
|<center>มหาสารคาม<center>
|<center>[[อำเภอนาเชือก]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>115.81<center>
|-
|<center>มหาสารคาม<center>
|<center>[[อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>214.10<center>
|-
|<center>มหาสารคาม<center>
|<center>[[อำเภอวาปีปทุม]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>188.76<center>
|-
|<center>มหาสารคาม<center>
|<center>[[อำเภอนาดูน]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>150.97<center>
|-
|<center>มหาสารคาม<center>
|<center>[[อำเภอยางสีสุราช]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>145.70<center>
|-
|<center>มหาสารคาม<center>
|<center>[[อำเภอกุดรัง]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>139.54<center>
|-
|<center>มหาสารคาม<center>
|<center>[[อำเภอชื่นชม]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>220.70<center>
|-
|<center>มุกดาหาร<center>
|<center><center>
|<center>44.80<center>
 
|-
|<center>เลย<center>
761

การแก้ไข