ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศโรมาเนีย"

=== เชื้อชาติ ===
{{โครง-ส่วน}}
ประชากร 22.3 ล้านคน (กรกฎาคม 2549) ประกอบด้วย [[โรมาเนีย]] (ร้อยละ 89.5) [[ฮังการี]] (ร้อยละ 6.6) [[ชาวโรมามานี]] (ร้อยละ 2.5) [[เยอรมัน]] (ร้อยละ 0.3) [[ยูเครน]] (ร้อยละ 0.3)
 
=== ศาสนา ===
ผู้ใช้นิรนาม