ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Sawasdeeee/กระบะทราย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
!ความหนาแน่น<br />(คน/ตร.กม.)
 
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอเมืองขอนแก่น]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>437.00<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอบ้านฝาง]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>165.00<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอพระยืน]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>202.64<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอหนองเรือ]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>139.09<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอชุมแพ]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>242.85<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอสีชมพู]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>148.21<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอน้ำพอง]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>137.94<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภออุบลรัตน์]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>92.05<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอกระนวน]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>245.27<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอบ้านไผ่]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>202.19<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอเปือยน้อย]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>116.26<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอพล]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>206.86<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอแวงใหญ่]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>156.62<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอแวงน้อย]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>148.28<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอหนองสองห้อง]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>152.13<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอภูเวียง]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>116.91<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอมัญจาคีรี]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>97.16<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอชนบท]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>119.80<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอเขาสวนกวาง]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>116.69<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอภูผาม่าน]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>81.71<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอซำสูง]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>203.40<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอโคกโพธิ์ไชย]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>107.03<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอหนองนาคำ]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>150.29<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอบ้านแฮด]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>160.94<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอโนนศิลา]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>146.62<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอเวียงเก่า]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>69.70<center>
|-
|<center>นครพนม<center>
|<center><center>
|<center>57.58<center>
|-
|<center>มุกดาหาร<center>
|<center>[[อำเภอเมืองมุกดาหาร]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>109.65<center>
|-
|<center>มุกดาหาร<center>
|<center>[[อำเภอนิคมคำสร้อย]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>117.47<center>
|-
|<center>มุกดาหาร<center>
|<center>[[อำเภอดอนตาล]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>86.80<center>
|-
|<center>มุกดาหาร<center>
|<center>[[อำเภอดงหลวง]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>36.07<center>
|-
|<center>มุกดาหาร<center>
|<center>[[อำเภอคำชะอี]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>73.62<center>
|-
|<center>มุกดาหาร<center>
|<center>[[อำเภอหว้านใหญ่]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>231.45<center>
|-
|<center>มุกดาหาร<center>
|<center>[[อำเภอหนองสูง]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>50.63<center>
|-
|<center>เลย<center>
761

การแก้ไข