ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Sawasdeeee/กระบะทราย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
!ความหนาแน่น<br />(คน/ตร.กม.)
 
|-
|<center>นครพนม<center>
|<center>[[อำเภอเมืองนครพนม]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>169.03<center>
|-
|<center>นครพนม<center>
|<center>[[อำเภอปลาปาก]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>99.03<center>
|-
|<center>นครพนม<center>
|<center>[[อำเภอท่าอุเทน]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>109.09<center>
|-
|<center>นครพนม<center>
|<center>[[อำเภอบ้านแพง]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>89.55<center>
|-
|<center>นครพนม<center>
|<center>[[อำเภอธาตุพนม]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>232.76<center>
|-
|<center>นครพนม<center>
|<center>[[อำเภอเรณูนคร]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>182.18<center>
|-
|<center>นครพนม<center>
|<center>[[อำเภอนาแก]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>116.57<center>
|-
|<center>นครพนม<center>
|<center>[[อำเภอศรีสงคราม]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>103.88<center>
|-
|<center>นครพนม<center>
|<center>[[อำเภอนาหว้า]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>98.83<center>
|-
|<center>นครพนม<center>
|<center>[[อำเภอโพนสวรรค์]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>80.25<center>
|-
|<center>นครพนม<center>
|<center>[[อำเภอนาทม]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>58.61<center>
|-
|<center>นครพนม<center>
|<center>[[อำเภอวังยาง]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>111.90<center>
|-
|<center>บึงกาฬ<center>
|<center><center>
|<center>57.60<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอเมืองสกลนคร]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>191.42<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอกุสุมาลย์]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>104.79<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอกุดบาก]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>72.67<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอพรรณานิคม]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>119.46<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอพังโคน]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>138.06<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอวาริชภูมิ]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>110.68<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอนิคมน้ำอูน]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>92.16<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอวานรนิวาส]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>125.59<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอคำตากล้า]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>99.47<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอบ้านม่วง]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>83.45<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภออากาศอำนวย]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>122.17<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอสว่างแดนดิน]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>156.16<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอส่องดาว]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>109.36<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอเต่างอย]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>74.00<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอโคกศรีสุพรรณ]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>162.26<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอเจริญศิลป์]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>112.48<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอโพนนาแก้ว]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>104.51<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอภูพาน]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>65.96<center>
|-
|<center>หนองคาย<center>
761

การแก้ไข