เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

พระราชบิดา สมเด็จพระเทพชารา
|death_place = [[กรุงศรีอยุธยา]] [[อาณาจักรอยุธยา]]
|succession = พระเจ้ากรุงศรีอยุธยา
],[[| fathสมเด็จพระเพทราชา]]
| father
],[[สมเด็จพระเพทราชา]]
| mother = [[นางกุสาวดี]]
| spouse =
ผู้ใช้นิรนาม