ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8"

พระราชบิดา สมเด็จพระเทพชารา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(พระราชบิดา สมเด็จพระเทพชารา)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|death_place = [[กรุงศรีอยุธยา]] [[อาณาจักรอยุธยา]]
|succession = พระเจ้ากรุงศรีอยุธยา
],[[| fathสมเด็จพระเพทราชา]]
| father
],[[สมเด็จพระเพทราชา]]
| mother = [[นางกุสาวดี]]
| spouse =
ผู้ใช้นิรนาม