ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Sawasdeeee/กระบะทราย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{กระบะทรายผู้ใช้}} <!-- กรุณาทดลองเขียนหรือร่างบทความใต้บรรทัด...)
 
|<center><center>
|<center>57.58<center>
|-
|<center>เลย<center>
|<center>[[อำเภอเมืองเลย]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>83.69<center>
|-
|<center>เลย<center>
|<center>[[อำเภอนาด้วง]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>44.80<center>
|-
|<center>เลย<center>
|<center>[[อำเภอเชียงคาน]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>70.50<center>
|-
|<center>เลย<center>
|<center>[[อำเภอปากชม]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>43.80<center>
|-
|<center>เลย<center>
|<center>[[อำเภอด่านซ้าย]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>30.00<center>
|-
|<center>เลย<center>
|<center>[[อำเภอนาแห้ว]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>18.40<center>
|-
|<center>เลย<center>
|<center>[[อำเภอภูเรือ]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>25.40<center>
|-
|<center>เลย<center>
|<center>[[อำเภอท่าลี่]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>41.60<center>
|-
|<center>เลย<center>
|<center>[[อำเภอวังสะพุง]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>97.80<center>
|-
|<center>เลย<center>
|<center>[[อำเภอภูกระดึง]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>48.80<center>
|-
|<center>เลย<center>
|<center>[[อำเภอภูหลวง]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>41.80<center>
|-
|<center>เลย<center>
|<center>[[อำเภอผาขาว]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>91.20<center>
|-
|<center>เลย<center>
|<center>[[อำเภอเอราวัณ]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>133.00<center>
|-
|<center>เลย<center>
|<center>[[อำเภอหนองหิน]]<center>
|<center><center>
|<center><center>
|<center>57.60<center>
|-
|<center>หนองคาย<center>
761

การแก้ไข