ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางช่อง 7 เอชดี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| align = "center"| <big>'''[[เพลิงพระนาง]]'''</big> ||align="center"| 2 มีนาคม 2561 - 11 เมษายน 2561 ||align="center"| [[พัชราภา ไชยเชื้อ]]<br>[[จีรนันท์ มะโนแจ่ม]]<br>[[เคลลี่ ธนะพัฒน์]]<br>[[ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล]]<br>[[ชัชฎาภรณ์ ธนันทา]]<br>[[ชไมพร จตุรภุช]]<br>[[โตนนท์ วงศ์บุญ]]<br>[[วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร]]<br>[[ทัศนียา การสมนุช]]<br>[[อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา]]<br>[[ปาณิชดา แสงสุวรรณ]] ||align="center"| [[บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]]
|-
| align = "center"| '''[[สื่อสองโลก]]''' ||align="center"| 12 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน1 พฤษภาคม 2561||align="center"| [[ปาณิชดา แสงสุวรรณ]]<br>[[วรากร ศวัสกร]]<br>[[บัณฑวิช ตระกูลพานิชย์]]<br>[[จาด้า อินโตร์เร]]<br>[[ณรงค์ฤทธิ์ รัตนภักดี]]<br>[[วรางคนาง วุฑฒยากร]]<br>[[พรสวรรค์ มะทะโจทย์]]<br>[[ช้องมาศ บางชะวงษ์]] ||align="center"| [[ปรากฏการณ์ดี|บริษัท ปรากฏการณ์ดี จำกัด]]
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม