ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางช่อง 7 เอชดี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| align = "center"| [[มัสยา]] ||align="center"| 25 กรกฎาคม 2560 - 19 กันยายน 2560 ||align="center"| [[มิกค์ ทองระย้า]]<br>[[มุกดา นรินทร์รักษ์]]<br>[[อานัส ฬาพานิช]]<br>[[พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์]]<br>[[สุภาพร มะลิซ้อน]]<br>[[ชนกันต์ พูนศิริวงศ์]]<br>[[ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ]]<br>[[พลอยไพลิน ตั้งประภาพร]]<br>[[ปิติพน พรตรีสัตย์]]<br>[[พรสวรรค์ มะทะโจทย์]]<br>[[กฤษฎี พวงประยงค์]] ||rowspan = "2" align = "center"| [[บริษัท พอดีคำ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด]]
|-
| align = "center"| [[นายฮ้อยทมิฬ]] ||align="center"| 25 กันยายน 2560 - 27 พฤศจิกายน 2560<br>(วันที่ 23 - 24 ตุลาคม 2560 งดออกอากาศ)<br>'''ออกอากาศซ้ำ'''<br>เริ่ม 2 พฤษภาคม 2561 || align="center" | [[ภัทรเดช สงวนความดี]]<br>[[ฝนทิพย์ วัชรตระกูล]]<br>[[ธนากร ศรีบรรจง]]<br>[[คริษฐา สังสะโอภาส]]<br>[[ไผ่ พงศธร|พงศธร ศรีจันทร์]]<br>[[ข้าวทิพย์ ธิดาดิน|ธิดาดิน หินอ่อน]]<br>[[ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส]]<br>[[กรรณาภรณ์ พวงทอง]]<br>[[นวพล ภูวดล]]<br>[[กัญญารัตน์ พงศ์กัมปนาท]]<br>[[พูลภัทร อัตถปัญญาพล]]
|-
| align = "center"| [[หงส์เหนือมังกร]] ||align="center"| 28 พฤศจิกายน 2560 - 16 มกราคม 2561 ||align="center"| [[กฤตฤทธิ์ บุตรพรม]]<br>[[เมลดา สุศรี]]<br>[[อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์]]<br>[[ชยพล บุนนาค]]<br>[[นนทพันธ์ ใจกันทา]]<br>[[อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์]]<br>[[ตฤณ เศรษฐโชค]]<br>[[อัญษนา บุรานันท์]]<br>[[สิริลภัส กองตระการ]]<br>[[อังคณา วรรัตนาชัย]]<br>[[จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร]] ||align="center"| [[บริษัท ปรากฏการณ์ดี จำกัด]]
ผู้ใช้นิรนาม