ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางช่อง 7 เอชดี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| align = "center"| [[เขยผู้ใหญ่ สะใภ้กำนัน]] ||align="center"| 27 กุมภาพันธ์ 2561 - 3 เมษายน 2561 ||align="center"| [[อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา]]<br>[[ปาณิชดา แสงสุวรรณ]]<br>[[ภูษณะ บัวงาม]]<br>[[แก้วใส คริสตัล]]<br>[[ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์]]<br>[[พิมพาภรณ์ เสริมพณิชกิจ]]<br>[[มาริสา แอนนิต้า]]<br>[[วรรษพร วัฒนากุล]]<br>[[พิมพ์ชนก แก้วลุ่มใหญ่]]<br>[[พงษธัช รัตนเศรณี]]<br>[[ปิติพน พรตรีสัตย์]] ||align="center"| [[บริษัท 59 ออนแอร์ จำกัด]]
|-
| align = "center"| <big>'''[[ถิ่นผู้ดี]]'''</big> ||align="center"| 4 เมษายน 2561 - ประมาณกลางเดือน4 พฤษภาคม 2561 ||align="center"| [[ธนา สุทธิกมล]]<br>[[ฉัตรดาว สิทธิผล]]<br>[[ชยพล บุนนาค]]<br>[[ภูษณะ บัวงาม]]<br>[[อิงฟ้า เกตุคำ]]<br>[[ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์]]<br>[[พรสวรรค์ มะทะโจทย์]]<br>[[ณธษา เวชประสิทธิ์]]<br>[[วิรายา ภัทรโชคชัย]]<br>[[ตรีวรัตถ์ ชุติวัฒน์ขจรชัย]]<br>[[เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์]]<br>[[ทูน หิรัญทรัพย์]]<br>[[จารุศิริ ภูวนัย]] ||align="center"| [[กันตนา|บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]]
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม