ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบุญวัฒนา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
'''ดังนั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถือว่าเป็นการสิ้นสุดของคณะราชาวดี คณะปัทมาและคณะราชพฤกษ์ นับตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 1 เป็นต้นไป'''
 
==กิจกรรมนักเรียนภายใน==
{| class="wikitable"
!ที่
!ชื่อกิจกรรม
!ดำเนินการโดย
!ระดับชั้น
!หมายเหตุ
|-
|<small>'''1'''</small>
|<small>'''ปฐมนิเทศ ราชพฤกษ์ช่อใหม่'''</small>
|<small>'''คณะกรรมการและสภานักเรียน'''</small><small>'''โรงเรียนบุญวัฒนา'''</small>
|'''<small>นักเรียนใหม่</small>'''
|'''<small>บังคับเข้าร่วม</small>'''
|-
|<small>'''2'''</small>
|'''<small>กรีฑาและกีฬาคณะ</small>'''
|'''<small>โรงเรียนบุญวัฒนา</small>'''
|'''<small>ทุกระดับชั้น</small>'''
|'''<small>บังคับเข้าร่วม</small>'''
|-
|<small>'''3'''</small>
|'''<small>อาเซียน</small>'''
|'''<small>กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ</small>'''
|'''<small>ทุกระดับชั้น</small>'''
|
|-
| rowspan="3" |<small>'''4'''</small>
|'''<small>ประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4</small>'''
| rowspan="3" |'''<small>โรงเรียนบุญวัฒนา</small>'''
'''<small>คณะกรรมการนักเรียน</small>'''
 
'''<small>สภานักเรียน</small>'''
|'''<small>ม.4</small>'''
|'''<small>บังคับเข้าร่วม</small>'''
|-
|'''<small>ประดับเข็มคณะกรรมการ</small>'''
|'''<small>ม.5</small>'''
|'''<small>คณะกรรมการนักเรียน</small>'''
|-
|'''<small>ประดับเข็มสภานักเรียน</small>'''
|'''<small>ม.6</small>'''
|'''<small>สภานักเรียน</small>'''
|-
|'''<small>5</small>'''
|'''<small>พิธีไหว้ครู</small>'''
|'''<small>โรงเรียนบุญวัฒนา</small>'''
|'''<small>ทุกระดับชั้น</small>'''
|'''<small>บังคับเข้าร่วม</small>'''
|-
|'''<small>6</small>'''
|'''<small>มุทิตาจิต</small>'''
|'''<small>โรงเรียนบุญวัฒนา</small>'''
|'''<small>ทุกระดับชั้น</small>'''
|'''<small>บังคับเข้าร่วม</small>'''
|-
|'''<small>7</small>'''
|'''<small>ปรับพื้นฐานนักเรียน</small>'''
|'''<small>โรงเรียนบุญวัฒนา</small>'''
|'''<small>ม.1 และ ม.4</small>'''
|'''<small>บังคับเข้าร่วม</small>'''
|-
|'''<small>8</small>'''
|'''<small>ฟ้าแดงรำลึก อำลาบุญวัฒนาฯ</small>'''
|'''<small>โรงเรียนบุญวัฒนา</small>'''
|'''<small>ม.6</small>'''
|'''<small>บังคับเข้าร่วม</small>'''
|-
|'''<small>9</small>'''
|'''<small>ปัจฉิมนิเทศ</small>'''
|'''<small>โรงเรียนบุญวัฒนา</small>'''
|'''<small>ม.6</small>'''
|'''<small>สมัครใจเข้าร่วม</small>'''
|-
|'''<small>10</small>'''
|'''<small>คืนสู่เหย้า</small>'''
|'''<small>โรงเรียนบุญวัฒนา</small>'''
|'''<small>ศิษย์เก่าและปัจจุบัน</small>'''
|'''<small>สมัครใจเข้าร่วม</small>'''
|-
|'''<small>11</small>'''
|'''<small>Open House : เปิดบ้าน บ.ว.น.</small>'''
|'''<small>โรงเรียนบุญวัฒนา</small>'''
|'''<small>ทุกระดับชั้น</small>'''
|'''<small>บังคับเข้าร่วม</small>'''
|-
|'''<small>12</small>'''
|'''<small>ตลาดนัดหลักสูตร (ตลาดนัดนักเรียน)</small>'''
|'''<small>คณะกรรมการและสภานักเรียน</small>'''
|'''<small>ทุกระดับชั้น</small>'''
|'''<small>สมัครใจเข้าร่วม</small>'''
|-
|'''<small>13</small>'''
|'''<small>กรีฑาจังหวัดนครราชสีมา</small>'''
|'''<small>จังหวัดนครราชสีมา</small>'''
|'''<small>ทุกระดับชั้น</small>'''
|'''<small>ม.1 บังคับเข้าร่วม</small>'''
'''<small>ม.2 บังคับเข้าร่วม</small>'''
|-
|'''<small>14</small>'''
|'''<small>The Ambassador</small>'''
|'''<small>คณะกรรมการและสภานักเรียน</small>'''
|'''<small>ทุกระดับชั้น</small>'''
|'''<small>สมัครใจเข้าร่วม</small>'''
|-
| colspan="5" |
|-
! colspan="5" |
|}
 
== รุ่นต่างๆในโรงเรียนบุญวัฒนา ==
60

การแก้ไข