ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"

|-
! valign="top" style="background: #FFFACD " |รวม
! colspan="2" valign="top" style="background: #FFFACD " |2336 คน<font face="Tahoma"><font size="2">105</font></font>
! colspan="2" valign="top" style="background: #FFFACD " |3014 คน<font size="2">105</font>
! colspan="2" valign="top" style="background: #FFFACD " |5853 คน<font size="2">105</font>
! colspan="2" valign="top" style="background: #FFFACD " |7185 คน<font size="2">105</font>
! colspan="2" valign="top" style="background: #FFFACD " |2360 คน<font size="2">105</font>
! colspan="2" valign="top" style="background: #FFFACD " |510 คน<font size="2">105</font>
|}
 
2,069

การแก้ไข