ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สะพานหก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
แต่ได้ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ปัจจุบันเหลือเพียงแห่งเดียว คือ บริเวณหน้ากระทรวงมหาดไทย
 
สะพานหก เชื่อมระหว่าง[[ถนนอัษฎางค์]]และ[[ถนนราชินี]] โดยมีสถานที่สำคัญใกล้เคียง คือ [[อนุสาวรีย์หมู]]และ[[สะพานปีกุน]], [[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม]], [[วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม]], [[แยกสะพานมอญ]], [[แยกสะพานช้างโรงสี]], [[กระทรวงมหาดไทย]] และ[[กระทรวงกลาโหม]]
 
เดิมเป็นสะพานไม้และได้ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ต่อในในช่วงฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี ในปี[[พ.ศ. 2525|พุทธศักราช 2525]] ทางรัฐบาลได้ดำเนินการสร้างสะพานหกขึ้นมาใหม่ โดยปรับจากโครงสร้างไม้ปลายตุ้มเหล็กมาเป็นสะพานคอนกรีตสำหรับเดินข้าม แต่ให้คงลักษณะเหมือนอย่างโบราณเพื่อเป็นอนุสรณ์ของกรุงรัตนโกสินทร์ <ref>{{cite web|url=http://www.thapra.lib.su.ac.th/ratanagosin/bridge-hoke.htm|title=
ผู้ใช้นิรนาม