ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลัทธิเต๋า"

เพิ่มขึ้น 1,858 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
เพิ่มเนื้อหา
(ย้อนการแก้ไขที่ 7554893 สร้างโดย 1.47.34.124 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(เพิ่มเนื้อหา)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# '''หยาง''' (陽 ''yáng'') คือพลังบวกมีลักษณะสีขาว เป็นพลังแสงสว่าง พบในทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ความอบอุ่น สว่างไสว มั่นคง สดใส เช่น ดวงอาทิตย์ ไฟ ฯลฯ
 
[[เอกภพ]]เกิดขึ้นโดยมีหยินและหยาง จากการปะทะกันของสองสิ่งนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างก็อุบัติขึ้นมา ทุกสิ่งทุกอย่างมีพลังทั้งสองนี้ทั้งนั้น บางครั้งหยินอาจมีพลังแข็งแรง แต่บางครั้ง หยาง ก็มีพลังมากกว่า ยกตัวอย่างเช่น ท่อนไม้ ตามปกติเป็นหยิน แต่เมื่อโยนเข้าไปในกองไฟ ก็เปลี่ยนรูปเป็นหยางไป ในชีวิตหยินและหยางก่อให้เกิดความล้มเหลวและความสำเร็จ เป็นต้น เช่นเดียวกัน หยางและหยินไม่ใช่เป็นตัวแทนของความดีและความชั่ว แต่ทั้งสองนี้มีความจำเป็นต่อกฎเกณฑ์และระเบียบของเอกภพ ทั้งสองนี้ไม่ใช่อยู่ในภาวะปะทะกันตลอดเวลา แต่ยามใดมีความสามัคคีกัน ทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นสิ่งดีด้วยกัน
 
ในช่วงยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันออกหรือยุคฮั่นตอนปลายได้มีการประมวลศาสนาเต๋าเป็นครั้งแรกโดยรวบรวมหลักธรรมแนวคิดเต๋าทั้งหมดที่ถูกสอนต่อๆกันมาตั้งแต่ยุคหวงตี้ผสานกับความเชื่อเรื่องเทพเซียนในสมัยนั้นนำมาจัดลำดับใหม่ โดยเนื้อหาที่ถูกรวบรวมขึ้นมานั้นถูกบันทึกไว้ในคำภีร์เต้าจ้าง หรือพูดง่ายๆเลยคำภีร์เต้าจ้างเป็นหนังสือรวบรวมทุกอย่างที่เป็นศาสตร์แห่งเต๋าเข้าไว้ด้วยกันเหมือนกับที่พระสงฆ์ในอินเดียรวบรวมศาสตร์แห่งพุทธเข้าไว้ด้วยกันในพระไตรปิฎกหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว500ปี คำภีร์เต้าจ้างในศาสนาเต๋ามีเนื้อหายาวพอๆกับพระไตรปิฎกของศาสนาพุทธและคำภีร์ทั้งสองศาสนานี้ถูกรวบรวมหลังจากที่ศาสดาของทั้งศาสนานี้ตายจากโลกไปประมาฯ500ปีเหมือนกัน
 
== อ้างอิง ==