ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนาพุทธในประเทศจีน"

→‎ยุคราชวงศ์ถัง: เพิ่มเนื้อหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(→‎ยุคราชวงศ์ถัง: เพิ่มเนื้อหา)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
=== ยุคราชวงศ์ถัง ===
 
[[ราชวงศ์ถัง]] ([[พ.ศ. 1161]] - [[พ.ศ. 1450|1450]]) [[พระพุทธศาสนา]]ก็เจริญสูงสุด เพราะได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าจักรพรรดิตลอดจนนักปราชญ์ราชบัณฑิตต่างๆโดยมีการสร้างวัดขึ้นหลายแห่ง และมีการแปลพระสูตรจากภาษาบาลีเป็นภาษาจีนมากมาย[[พระพุทธศาสนา]]เริ่มเสื่อมลงเมื่อ[[พระเจ้าบู๊จง]]ขึ้นปกครองประเทศ เพราะพระเจ้าบู๊จงทรงเลื่อมใสใน[[ลัทธิศาสนาเต๋า]]เห็นว่าคำสอนในคำภีร์เต้าจ้างนั้นให้แง่คิดคติธรรมซึ่งหาได้ตีความหมายในธรรมแล้วมีเนื้อหาซึ่งครอบคลุมทุกสรรพสิ่งอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาศาสนาจากต่างแดน พระองค์ได้ทำลาย[[พระพุทธศาสนา]] เช่น ให้[[ภิกษุ]] [[ภิกษุณี]] ลาสิกขาบท ยึดวัด ทำลาย[[พระพุทธรูป]] เผาคัมภีร์ เป็นต้น [[พระพุทธศาสนา]]ไม่ได้รับการอุปถัมภ์จากราชสำนัก ก็เริ่มเสื่อมลงตั้งแต่บัดนั้น
 
=== ยุคสาธารณรัฐจีน ===