ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าอาวาส"

ย้อนการแก้ไขของ Kumburi09 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Horus
(ย้อนการแก้ไขของ Kumburi09 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Horus)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
* สั่งให้บรรชิต และคฤหัสถ์ที่มีอยู่ หรือพำนักอาศัยอยู่ในวัด ทำงานภายในวัดหรือให้ทำทัณฑ์บนหรือขอขมาโทษ ในกรณีบรรพชิตหรือศิษย์วัดนั้นประพฤติผิดคำสั่งเจ้าอาวาส ซึ่งได้สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม
 
== เจ้าอาวาสในจังหวัดสงขลา ==
=== อำเภอเมืองสงขลา ===
=== อำเภอสิงหนคร ===
=== อำเภอสทิงพระ ===
=== อำเภอระโนด ===
=== อำเภอกระแสสินธุ์ ===
=== อำเภอควนเนียง ===
=== อำเภอรัตภูมิ ===
=== อำเภอบางกล่ำ ===
=== อำเภอหาดใหญ่ ===
=== อำเภอนาหม่อม ===
=== อำเภอคลองหอยโข่ง ===
 
===อำเภอสะเดา===
=== อำเภอจะนะ ===
 
=== อำเภอนาทวี ===
=== อำเภอเทพา ===
=== อำเภอสะบ้าย้อย ===
== ดูเพิ่ม ==
* [[พระสังฆาธิการ]]
146,682

การแก้ไข