ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าอาวาส"

ย้อนการแก้ไขของ Kumburi09 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Horus
(ย้อนการแก้ไขของ Kumburi09 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Horus)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
* สั่งให้บรรชิต และคฤหัสถ์ที่มีอยู่ หรือพำนักอาศัยอยู่ในวัด ทำงานภายในวัดหรือให้ทำทัณฑ์บนหรือขอขมาโทษ ในกรณีบรรพชิตหรือศิษย์วัดนั้นประพฤติผิดคำสั่งเจ้าอาวาส ซึ่งได้สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม
 
== ดูเพิ่ม ==
== รายนามเจ้าอาวาสในจังหวัดสงขลา ==
* [[พระสังฆาธิการ]]
=== อำเภอเมืองส่งขลา ===
=== อำเภอสิงหนคร ===
=== ตัอำเภอสทิงพระ ===
=== อำเภอระโนด ===
 
== อ้างอิง ==
146,682

การแก้ไข