ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ISO 3166"

(หน้าใหม่: '''ISO 3166''' คือมาตรฐานที่เผยแพร่โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วย...)
 
 
==ดูเพิ่ม==
* [[ISO 639]] – ''มาตรฐานรหัสชื่อภาษา''
* [[FIPS 10-4]]
* [[ISO 6394217]] – ''Codes for the representation of names of languagesมาตรฐานรหัสสกุลเงิน''
* [[ISO 4217]] – ''Currency codes''
* [[ISO 15924]] – ''Codes for the representation of names of scripts''
 
== อ้างอิง ==