ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ประเทศไทย)"

| valign = "top" | [[21 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2545]] - [[30 กันยายน]] [[พ.ศ. 2546]]
|-
| valign = "top" | 2. [[อภัย จันทนจุลกะ|นาย อภัย จันทนจุลกะ]]
| valign = "top" | [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2546]] - [[31 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2547]]
|-
| valign = "top" | 3. [[วัลลภ พลอยทับทิม|นาย วัลลภ พลอยทับทิม]]
| valign = "top" | [[4 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2547]] - [[19 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2553]]
|-
| valign = "top" | 4. [[พนิตา กำภู ณ อยุธยา|นาง พนิตา กำภู ณ อยุธยา]]
| valign = "top" | [[20 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2553]] - [[13 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2555]]
|-
31,743

การแก้ไข