ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ข้อความในสัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู"

วิกิพีเดีย:ข้อความของสัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น [[วิกิพีเดีย:ข้อควา�
(วิกิพีเดีย:ข้อความของ GNU Free Documentation License ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น [[วิกิพีเดีย:ข้อความของสัญญาอนุญาตเอ�)
(วิกิพีเดีย:ข้อความของสัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น [[วิกิพีเดีย:ข้อควา�)
72,299

การแก้ไข