ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมชีวเวช"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
|-
| valign = "top" style="background: Pink " | '''[[คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]]'''
[http://bme.eng.swu.ac.th ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์]
| valign = "top" style="background: Pink " |
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต'''
ผู้ใช้นิรนาม