ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รังษีนภดล ยุคล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(จัดหมวดหมู่สาเหตุการตาย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
คณหญิง รังษีนภดล ยุคล (ท.จ.) เกิดประสูติเมื่อวันที่ [[2 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2480]] มีเจ้าพี่น้องร่วมพระอุทร 2 พระองค์ คือ
* ท่านผู้หญิง [[พันธุ์สวลี กิติยากร]] หรือหม่อมเจ้าพันธ์สวลี ยุคล (ท่านหญิงปิ๋ม) มารดาใน[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ]]
* [[หม่อมเจ้าฐิติพันธ์ ยุคล]] หรือท่านชายกบ (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อ [[พ.ศ. 2538]])
* นายตรรค สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (20 เม.ย. 2506 - ปัจจุบัน)
 
คุณหญิงรังษีนภดล ยุคล (ท.จ.) ถึงแก่อนิจกรรมชีพิตักษัยด้วยโรคหัวใจหทัยวายเฉียบพลัน ในเวลา 20.00 นาฬิกา ของวันพฤหัสบดีที่ [[6 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2560]] สิริอายุชันษาได้ 79 ปี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศโถประกอบเกียรติยศศพ ณ ศาลากวีนีรมิต วัดเทพศิรินทราวาส
 
== ปริญญาดุษฎีบัณฑิตย์กิตติมศักดิ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม