ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 26"

 
== การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 26 ของไทย ==
* คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากคณะทหารได้ทำการ[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2500|รัฐประหารยึดอำนาจ เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500]] โดยมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหาร
 
== อ้างอิง ==
56,707

การแก้ไข