ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทิพาวดี เมฆสวรรค์"

[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนสตรีวิทยา]]
[[หมวดหมู่:คุณหญิง]]
[[หมวดหมู่:รองนายกรัฐมนตรีไทย]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไทย]]
[[หมวดหมู่:ข้าราชการพลเรือนชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลผู้ได้รับรางวัลครุฑทองคำ]]
[[หมวดหมู่:ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมไทย]]
[[หมวดหมู่:ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย]]
[[หมวดหมู่:กรรมการกฤษฎีกาไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ร.ท.ภ.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเหรียญจักรพรรดิมาลา]]
[[หมวดหมู่:บุคคลผู้ได้รับรางวัลครุฑทองคำ]]
[[หมวดหมู่:ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมไทย]]
[[หมวดหมู่:ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย]]
[[หมวดหมู่:รองนายกรัฐมนตรีไทย]]
54,139

การแก้ไข