ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟาร์ม"

เพิ่มขึ้น 345 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
(Horus ย้ายหน้า ไร่นา ไปยัง ฟาร์ม)
'''ฟาร์ม''' หรือ '''ไร่นา''' ({{lang-en|farm}}) เป็นพื้นที่ดินที่อุทิศให้กับกระบวนการกสิกรรมเป็นหลักโดยมีความมุ่งหมายหลักเพื่อผลิตอาหารและธัญพืชอื่น เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในการผลิตอาหาร คำว่า "ฟาร์ม" ใช้กับหน่วยแยกแต่ละชนิด เช่น ไร่ผัก ไร่ผลไม้ ฟาร์มวัวนม ฟาร์มหมู ฟาร์มสัตว์ปีก ไร่เชื้อเพลิงชีวภาพและโภคภัณฑ์อื่น คำว่า "ฟาร์ม" รวมถึงฟาร์มสัตว์ (ranch), feedlot, สวนผลไม้ (orchard) [[ไร่ใหญ่]] (plantation), ที่ดินแปลงย่อย (smallholding) และรวมบ้านไร่และสิ่งปลูกสร้างทางการเกษตรตลอดจนที่ดินด้วย ในสมัยใหม่ คำนี้ยังใช้กับปฏิบัติการอุตสาหกรรมอย่างฟาร์มกังหันลมและฟาร์มปลา ซึ่งทั้งสองสามารถอยูบนบกหรือในทะเลก็ได้
 
[[หมวดหมู่:ฟาร์ม| ]]
[[หมวดหมู่:ที่อยู่อาศัยมนุษย์]]
[[หมวดหมู่:การจัดการที่ดิน]]
[[หมวดหมู่:วัฒนธรรมชนบท]]
[[หมวดหมู่:ภูมิศาสตร์ชนบท]]