ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย"

นักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี จึงได้รับทุนการศึกษาที่สถาบัน โดยแบ่งออกเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนให้เปล่าแบบเต็มจำนวน เช่น ทุนรัฐบาลไทย ทุนญี่ปุ่น ฯลฯ ร้อยละ 46 และมีเพียงนักศึกษาร้อยละ 20 เท่านั้น ที่ออกค่าใช้จ่ายในการศึกษาเองทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนบางส่วน<ref>[https://blog.eduzones.com/magazine/177165 ทุนเยอะ!เอไอทีเปิดบ้านโชว์หลักสูตร-แจงข้อมูลทุน]</ref><ref>[https://www.ait.ac.th/admissions/scholarships/ Scholarships]</ref>
 
== การศึกษา ==
== หน่วยงาน ==
=== สำนักวิชา ===
* สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
* สำนักวิชาการจัดการ
 
=== หน่วยงานอื่น ===
=== ศูนย์ ===
* ศูนย์เอไอทีเวียดนาม
* โครงการพัฒนาการจัดการ สวิส-เอไอที-เวียดนาม
* ศูนย์การศึกษาทางไกล
* ห้องสมุดเอไอที
* สถาบันภาษา
 
== อันดับและมาตรฐานมหาวิทยาลัย ==
6,398

การแก้ไข