ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครในประเทศไทย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|&nbsp;20 ||&nbsp;พิษณุโลก ||&nbsp;'''[[เทศบาลนครพิษณุโลก]]''' ||align=center|[[ไฟล์:นครพิษณุโลก.jpg|60px]]||&nbsp;[[จังหวัดพิษณุโลก|พิษณุโลก]] ||align=right|18.26&nbsp;||align=right|69,906&nbsp;||align=right|3,828.37&nbsp;||&nbsp;[[9 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2542]]<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=116|issue=14 ก|pages=5-10|title=พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๔๒|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/014/5.PDF|date=8 มีนาคม 2542|language=}}</ref>
|-
|&nbsp;21 ||&nbsp;สงขลา ||&nbsp;'''[[เทศบาลนครสงขลา]]''' || align=center|[[ไฟล์:นครสงขลาSeal of Songkhla.jpgpng|60px]]||&nbsp;สงขลา ||align=right|9.27&nbsp;||align=right|66,074&nbsp;||align=right|7,127.72&nbsp;||&nbsp;[[11 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2542]]<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=116|issue=110 ก|pages=22-24|title=พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๔๒|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/110/22.PDF|date=10 พฤศจิกายน 2542|language=}}</ref>
|-
|&nbsp;22 ||&nbsp;เกาะสมุย ||&nbsp;'''[[เทศบาลนครเกาะสมุย]] ||align=center|[[ไฟล์:Seal of Ko Samui.png|60px]]||&nbsp;สุราษฎร์ธานี||align=right|252.00&nbsp;||align=right|64,720&nbsp;||align=right|256.83&nbsp;||&nbsp;[[14 กันยายน]] [[พ.ศ. 2555]]<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=131|issue=พิเศษ 18 ง|pages=28|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเทศบาลนครเกาะสมุย|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/018/1.PDF|date=27 มกราคม 2557|language=}}</ref>
216

การแก้ไข