ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โปรเตสแตนต์ในประเทศไทย"

แก้ไขการสะกด
(→‎สถิติ: สถิติ 2561)
(แก้ไขการสะกด)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''คริสตจักรโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย''' เข้ามาใน[[ประเทศไทย]]ครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1828<ref>หนังสืออนุสรณ์ 100 ปี และ 150 ปี การแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นภาษาไทย, สมาคมพระคริสตธรรมไทย Thailand Bible Society</ref> ในปี ค.ศ. 2016 มี[[คริสต์ศาสนิกชน]]ชาวไทยที่นับถือนิกาย[[โปรเตสแตนต์]]อยู่ราว 30,444,446 คน คิดเป็นร้อยละ 047.69 ของประชากร<ref>มูลนิธิอีสตาร์, ข้อมูลวันที่ 2 มกราคมมีนาคม พ.ศ. 25592561</ref>
 
ปัจจุบัน มีคริสต์ศาสนิกชนชาวไทยที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต์อยู่ราว 30,439,917 คน คิดเป็นร้อยละ 046.67 ของประชากร<ref>มูลนิธิอีสตาร์, ข้อมูลวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560</ref>
 
== องค์กรโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย ==
ผู้ใช้นิรนาม