ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครในประเทศไทย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|&nbsp;16 ||&nbsp;นครปฐม ||&nbsp;'''[[เทศบาลนครนครปฐม]]''' ||align=center|[[ไฟล์:Seal of Nakhon Pathom.png|60px]]||&nbsp;[[จังหวัดนครปฐม|นครปฐม]] ||align=right|19.85&nbsp;||align=right|78,599&nbsp;||align=right|3,959.65&nbsp;||&nbsp;[[11 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2542]]<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=116|issue=110 ก|pages=6-9|title=พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๔๒|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/110/6.PDF|date=10 พฤศจิกายน 2542|language=}}</ref>
|-
|&nbsp;17 ||&nbsp;ภูเก็ต ||&nbsp;'''[[เทศบาลนครภูเก็ต]]''' ||align=center|[[ไฟล์:LogophuketcitySeal of Phuket.gifpng|60px]] ||&nbsp;[[จังหวัดภูเก็ต|ภูเก็ต]] ||align=right|12.00&nbsp;||align=right|78,421&nbsp;||align=right|6,535.08&nbsp;||&nbsp;[[13 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2547]]<ref name="ภูเก็ต-เชียงราย">{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=121|issue=พิเศษ 20 ง|pages=11-12|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองเป็นเทศบาลนคร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0E/00138744.PDF|date=20 กุมภาพันธ์ 2547|language=}}</ref>
|-
|&nbsp;18 ||&nbsp;อุบลราชธานี ||&nbsp;'''[[เทศบาลนครอุบลราชธานี]]''' ||align=center|[[ไฟล์:Logo cityub.gif|60px]]||&nbsp;[[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]] ||align=right|29.04&nbsp;||align=right|76,271&nbsp;||align=right|2,691.70&nbsp;||&nbsp;[[7 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2542]]<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=116|issue=14 ก|pages=1-4|title=พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๒|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/014/1.PDF|date=8 มีนาคม 2542|language=}}</ref>
216

การแก้ไข