ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กายภาพบำบัด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
นักกายภาพบำบัดระบบกล้ามเนื้อกระดูก หรือนักกายภาพบำบัดออโธปิดิกส์ จะทำการวินิจฉัย จัดการรักษา ภาวะที่เกิดความผิดปรกติ หรือบาดเจ็บในส่วนของระบบกล้ามเนื้อกระดูก รวมไปถึงการฟื้นฟูในผู้ป่วย ภายหลังการทำ[[ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์]] นักกายภาพบำบัดที่เชี่ยวชาญด้านนี้ มักจะปฏิบัติงานที่ คลินิคผู้ป่วยนอก และทำการรักษาผู้ป่วยหลังผ่าตัดข้อ,การบาดเจ็บเฉียบพลันจากกีฬา, ข้อเสื่อม, ผู้ที่ทำการตัดแขนขา, การขยับ หรือเคลื่อนข้อต่อ, การฝึกเพื่อเพิ่มความแข็งแรง, ประคบร้อน/เย็น, กระตุ้นไฟฟ้า (เช่น ความเย็นรักษา, ไอออนโตโฟเรซีส, ไฟฟ้าวินิจฉัยและรักษา<ref>Cameron, M. (2003). ''Physical Agents in Rehabilitation - From Research to Practice'', USA: W.B. Saunders Company. ISBN 0-7216-9378-4</ref>) นอกจากนั้น การรักษาฉุกเฉินทางกายภาพบำบัดยังใช้ ภาพสะท้อนจากเสียง (เช่น [[Ultrasound]]) เพื่อช่วยประกอบแนวทางในการรักษา เช่นในกรณีของ กล้ามเนื้อหดตัวฉับพลัน <ref>[http://www.rtuspt.com/resources/references.php Real Time Ultrasound - Resources<!-- Bot generated title -->]</ref><ref name="pmid12034127">{{cite journal |author=Bunce SM, Moore AP, Hough AD |title=M-mode ultrasound: a reliable measure of transversus abdominis thickness? |journal=[[Clin Biomech (Bristol, Avon)]] |volume=17 |issue=4 |pages=315–7 |year=2002 |month=May |pmid=12034127 |doi= |url=http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0268003302000116}}</ref><ref name="pmid17970407">{{cite journal |author=Wallwork TL, Hides JA, Stanton WR |title=Intrarater and interrater reliability of assessment of lumbar multifidus muscle thickness using rehabilitative ultrasound imaging |journal=[[J Orthop Sports Phys Ther]] |volume=37 |issue=10 |pages=608–12 |year=2007 |month=October |pmid=17970407 |doi= |url=}}</ref><ref name="pmid16001905">{{cite journal |author=Henry SM, Westervelt KC |title=The use of real-time ultrasound feedback in teaching abdominal hollowing exercises to healthy subjects |journal=[[J Orthop Sports Phys Ther]] |volume=35 |issue=6 |pages=338–45 |year=2005 |month=June |pmid=16001905 |doi= |url=}}</ref> ผู้ที่ได้รับความเจ็บปวดจากการบาดเจ็บ หรือโรค ที่ส่งผลต่อกล้ามเนื้อ กระดูก เส้นเอ็น จะได้รับการตรวจรักษาโดยนักกายภาพบำบัดทางออโธปิดิกส์
 
=== ผู้ป่วยเด็ก (Pediatric)ط▽ديفد_عبدالمحسن<nowiki>https://ar-ar.facebook.com/Dent.AlexU.Edu.Eg.Ar/v2141915_391.5_0000000000001/2_395.52005#msr#001tonguennnnnn_N</nowiki> اسنان اطفال20108555555.fc(pl)chemics_immuty#forceps-icepsmepicaieخطا ف#vsurgery خ ريجCairo ..@410▽(طب الأسنان_ اسكندريةluedديفدعبدالمحسن117/ديفدعxp:msr 2015-635635370468250002-825.jpg876710جيد جداً.<nowiki>https://dairot0000000000####)msrooooooooooo</nowiki> farmer117التشريح#1288151025009957.com/story/2012/7/17/كلية-طب-الأسنان-جامعة-الإسكندرية/734295117secondwww.manpower.gov.egالقوات المسلحة المصرية القوات البحريه المصريه القوات الجويه المصريه قيادة الدفاع الجوى المصرى/القوات_البريه_المصريه ===
=== ผู้ป่วยเด็ก (Pediatric) ===
กายภาพบำบัดในผู้ป่วยเด็ก ช่วยการตรวจหาปัญหาสุขภาพตั้งแต่แรกเริ่ม และใช้รูปแบบที่กว้างและหลากหลายในการรักษความผิดปกติในประชากรเด็ก นักกายภาพบำบัดเด็ก จะมีความชำนาญเป็นพิเศษในการวินิจฉัย ให้การรักษา และการจัดการในเด็กทารก เด็ก และวัยรุ่น เกี่ยวกับ ภาวะที่ผิดปกติตั้งแต่กำเนิดทั้งหลาย การพัฒนาการ ระบบกล้ามเนื้อประสาท ระบบกระดูก และภาวะโรคหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายหลังจากการคลอดแล้ว การรักษาจะมุ่งเน้นไปที่ การเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการควบคุมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และมัดเล็ก การทรงตัวและความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงและทนทานของกล้ามเนื้อ รวมไปถึงการแปลผลทางการรับรู้ การรับสัมผัส
ผู้ป่วยส่วนหนึ่งของนักกายภาพบำบัดในเด็ก คือเด็กที่มีการพัฒนาการล่าช้า, สมองพิการแต่กำเนิด, Spina bifida (ความผิดปกติที่เกิดจากการสร้างหลอดประสาทที่ไม่สมบูรณ์), Torticollis
ผู้ใช้นิรนาม