ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบุญวัฒนา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
'''การเสด็จมาในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานเงินทุนเพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนบุญวัฒนา จำนวน 54,500.00 บาท''' (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท) พระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังความปิติโสมนัสยิ่งแก่โรงเรียนบุญวัฒนา และชาวเมืองนครราชสีมาทั้งปวงที่มาเฝ้ารอรับเสด็จในโอกาสนี้.[[ไฟล์:ตรามงกุฏบุญวัฒนา.png|thumbnail|left|ตราประจำโรงเรียนบุญวัฒนา|100px]]
 
== หลักสูตรที่เปิดสอน (ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย) ==