ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาซิโดเนีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[ราชอาณาจักรมาซิโดเนีย]] อีกชื่อหนึ่งว่า มาซีดอน พระมหากษัตริย์ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ พระเจ้าฟิลิปที่ 2 และพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช
* [[มาซิโดเนีย (จังหวัดโรมัน)]] จังหวัดหนึ่งของจักรวรรดิโรมันตอนต้น
* [[สังฆมณฑลมุขมณฑลมาซิโดเนีย]] หน่วยการปกครองหนึ่งในสมัยโรมันตอนปลาย
* [[มาซิโดเนีย (จังหวัดไบแซนไทน์)]] จังหวัด (theme) หนึ่งของจักรวรรดิไบแซนไทน์
* [[รัฐอิสระมาซิโดเนีย]] รัฐหุ่นเชิดที่ฝ่ายอักษะเสนอระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง