ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คูลอมบ์"

เพิ่มขึ้น 45 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
== การแปลงหน่วยและข้อควรรู้ ==
* หนึ่งคูลอมบ์เป็นขนาดของประจุไฟฟ้า คิดเป็นจำนวนโปรตอนหรืออิเล็กตรอนอย่างหนึ่งอย่างใด {{gaps|6.241|509|34|(14)|e=18}} ตัว อนึ่งค่า {{gaps|6.241|509|34|(14)|e=18}} คือส่วนกลับของประจุมูลฐานหรือประจุต่อโปรตอน/อิเล็กตรอนหนึ่งตัว ซึ่งมีค่า {{gaps|1.602|176|565|(35)|e=−19}}
* ปริมาณประจุไฟฟ้าต่อสสารหนึ่งโมล (ซึ่งมีปริมาณอนุภาคเท่ากับ 6.022{{e|23}} ตัว หรือเท่ากับ[[เลขอาโวกาโดร]]) คือ[[ค่าคงตัวของฟาราเดย์]] มีค่าเท่ากับ {{gaps|96|485.3399|u=coulombsคูลอมบ์}}เทียบเท่ากับอนุภาค 1.036&nbsp;× In terms of Avogadro's number (''N''<sub>A</sub>),{{e|−5}} one coulombตัว is equal to approximately 1.036&nbsp;×โดย ''N''<sub>A</sub>{{e|−5}} elementary charges.เป็นเลขอาโวกาโดร
* หนึ่ง[[แอมแปร์-ชั่วโมง]] เท่ากับ 3600&nbsp;C ∴ 1&nbsp;mA&sdot;h = 3.6&nbsp;C.
* หนึ่ง[[สแตตคูลอมบ์]] (statC) ซึ่งเป็นหน่วยประจุไฟฟ้าในระบบซีจีเอส มีค่าเท่ากับ 3.3356{{e|-10}}&nbsp;C หรือประมาณหนึ่งในสามของนาโนคูลอมบ์
211

การแก้ไข