ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางรถไฟสายแม่กลอง"

 
==ประวัติ==
เดิมรถไฟสายนี้เดินรถโดยบริษัทเอกชน คือ บริษัท รถไฟท่าจีน ทุนจำกัด (บริษัท ท่าจีนเรวเวกัมปนีลิมิเต็ตทุนวเวกัมปนีลิมิเต็ตทุน จำกัด) ได้รับ[[''สัมปทาน]]''เดินรถตั้งแต่วันที่ [[17 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2444]] จาก[[สถานีรถไฟปากคลองสาน]] ถึง[[สถานีรถไฟมหาชัย]] [[อำเภอเมืองสมุทรสาคร]] ระยะเวลา 40 ปี ถึง พ.ศ. 2484 ระยะทางทั้งสิ้น 33.1 กิโลเมตร<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2445/043/823.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานอำนาจพิเศษแก่บริษัทท่าจีนเรลเวกำปนีทุน จำกัด] เล่มที่ ๑๙ ตอนที่ ๔๓ ประกาศ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๕ หน้าที่ ๘๒๓ </ref>
 
[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ขณะนั้นทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดเส้นทางปากคลองสาน-มหาชัย เมื่อวันที่ [[29 ธันวาคม]] [[ร.ศ. 123]] (พ.ศ. 2447) และเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ร.ศ. 123 (พ.ศ. 2448) <ref>[http://www.thaitransport-photo.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=8674 ประวัติทางรถไฟสายแม่กลอง]</ref>
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2448 บริษัท แม่กลอง ทุนจำกัด ได้รับสัมปทานเดินรถช่วงที่สอง<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2448/019/423.PDF ประกาศพระราชทานอำนาจพิเศษแก่บริษัทรถไฟแม่กลองทุนจำกัด] เล่มที่ ๒๒ ตอนที่ ๑๙ ประกาศวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ หน้าที่ ๔๒๓ </ref> จาก[[สถานีรถไฟบ้านแหลม]]ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถานีรถไฟมหาชัย ถึง[[สถานีรถไฟแม่กลอง]] [[อำเภอเมืองสมุทรสงคราม]] เริ่มเดินรถตั้งแต่วันที่ [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2448]] ระยะเวลา 40 ปี ถึง พ.ศ. 2488 ระยะทางทั้งสิ้น 33.8 กิโลเมตร
 
ทางรถไฟสายแม่กลองนี้ ไม่มีเส้นทางเชื่อมต่อกับรถไฟสายอื่น ทำให้การขนส่งขบวนรถเพื่อซ่อมบำรุง ต้องบรรทุกขบวนรถจากสถานีซ่อมบำรุงที[[สถานีรถไฟบางกอกน้อย]] หรือ[[สถานีรถไฟมักกะสัน]]ขึ้น[[แพขนานยนต์]]
 
ต่อมาบริษัทรถไฟท่าจีน และบริษัทแม่กลอง ได้รับพระบรมราชานุญาตให้รวมเป็นบริษัทเดียวกัน ใช้ชื่อว่า บริษัทแม่กลอง ทุนจำกัด<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2451/028/792.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานอำนาจพิเศษแก่บริษัทรถไฟแม่กลองทุนจำกัด]เล่มที่ ๒๕ ตอนที่ ๒๘ ประกาศวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๑ หน้าที่ ๗๙๒ </ref> และเดินรถจนกระทั่งหมดสัมปทานในปี พ.ศ. 2488 จึงได้ขายกิจการให้กับกรมรถไฟ ภายใต้'''องค์กรรถไฟสายแม่กลอง''' เปลี่ยนสถานะเป็น '''สำนักงานรถไฟสายแม่กลอง''' เมื่อวันที่ [[1 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2495]] และรวมเข้ากับการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ [[1 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2498]]
 
ปัจจุบันเส้นทางช่วง[[สถานีรถไฟปากคลองสาน]] ถึง[[สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่]] ไม่มีการเดินรถมาตั้งแต่วันที่ [[1 มกราคม]] [[พ.ศ. 2504]] สืบเนื่องจาก'''มติ[[มติคณะรัฐมนตรี]]'''ในรัฐบาล[[จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์]] เมื่อวันที่ [[24 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2502]] โดยยังคงรางรถไฟไว้ แต่ราด[[ยางมะตอย]]ทับไว้
 
==การแก้ไขปรับปรุง==
ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2558]] [[การรถไฟแห่งประเทศไทย]] ได้สั่งประกาศปิดเส้นทางรถไฟในช่วงระหว่าง[[สถานีรถไฟบ้านแหลม]] - [[สถานีรถไฟแม่กลอง]] (ทางรถไฟสายตลาดร่มหุบ) ระหว่างวันที่ [[13 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2558]] - [[31 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2559]] เพื่อทำการปรับปรุงเส้นทาง ตามโครงการปรับปรุงเส้นทางรถไฟ ในระหว่างที่มีการปรับปรุงเส้นทางรถไฟสายนี้ จะมีการใช้รถยนต์ (รถสองแถว) รับ-ส่งผู้โดยสารแทนไปก่อน<ref>[https://www.facebook.com/pr.railway/photos/a.135499539798259.25332.129946050353608/1075080309173506/?type=1&theater ร.ฟ.ท. สั่งปิดสายตลาดร่มหุบชั่วคราว 180 วัน]</ref>
 
และเมื่อวันที่[[ 1 เมษายน พ.ศ. 2559]] ณ [[สถานีรถไฟแม่กลอง ]]อำเภอเมืองสมุทรสงคราม [[จังหวัดสมุทรสงคราม ]][['''นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร]][[''' '''ผู้ว่า[[การรถไฟแห่งประเทศไทย]]''' เป็นประธานในพิธีเปิดเดินขบวนรถ [[สายแม่กลอง]]เที่ยวแรก จาก[[สถานีแม่กลอง]] –[[สถานีบ้านแหลม]] หลังจากปิดปรับปรุงทาง โดยมี[[''นางจิตรา พรหมชุติมา]]'' ผู้ว่าราชการจังหวัด[[สมุทรสงคราม]] [[นายกมล ตั้งกิจเจริญชัย]] รองผู้ว่าการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน การรถไฟฯ [[''พลตำรวจตรี จิระสันต์ แก้วแสงเอก]]'' ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ และ[[ ''นายสุริยันต์ จิระศักดิ์สุนทร]]'' ปลัดจังหวัดสมุทรสงครามได้ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดงานครั้งนี้ด้วย
ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2558]] [[การรถไฟแห่งประเทศไทย]] ได้สั่งปิดเส้นทางรถไฟในช่วงระหว่าง[[สถานีรถไฟบ้านแหลม]] - [[สถานีรถไฟแม่กลอง]] (ทางรถไฟสายตลาดร่มหุบ) ระหว่างวันที่ [[13 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2558]] - [[31 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2559]] เพื่อทำการปรับปรุงเส้นทาง ตามโครงการปรับปรุงเส้นทางรถไฟ ในระหว่างที่มีการปรับปรุงเส้นทางรถไฟสายนี้ จะมีการใช้รถยนต์ (รถสองแถว) รับ-ส่งผู้โดยสารแทนไปก่อน<ref>[https://www.facebook.com/pr.railway/photos/a.135499539798259.25332.129946050353608/1075080309173506/?type=1&theater ร.ฟ.ท. สั่งปิดสายตลาดร่มหุบชั่วคราว 180 วัน]</ref>
 
==ข้อเสีย==
เมื่อวันที่[[1 เมษายน 2559]] ณ [[สถานีรถไฟแม่กลอง ]]อำเภอเมืองสมุทรสงคราม [[จังหวัดสมุทรสงคราม ]][[นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร]][[ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย]] เป็นประธานในพิธีเปิดเดินขบวนรถ [[สายแม่กลอง]]เที่ยวแรก จาก[[สถานีแม่กลอง]] –[[สถานีบ้านแหลม]] หลังจากปิดปรับปรุงทาง โดยมี[[นางจิตรา พรหมชุติมา]] ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม [[นายกมล ตั้งกิจเจริญชัย]] รองผู้ว่าการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน การรถไฟฯ [[พลตำรวจตรี จิระสันต์ แก้วแสงเอก]] ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ และ[[นายสุริยันต์ จิระศักดิ์สุนทร]] ปลัดจังหวัดสมุทรสงครามได้ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดงานครั้งนี้ด้วย
ทางรถไฟสายแม่กลองนี้ ไม่มีเส้นทางเชื่อมต่อกับรถไฟสายอื่น ทำให้การขนส่งขบวนรถเพื่อซ่อมบำรุง ต้องบรรทุกขบวนรถจากสถานีซ่อมบำรุงทีที่[[สถานีรถไฟบางกอกน้อย]] หรือ[[สถานีรถไฟมักกะสัน]]ขึ้นโดยผ่านทาง[[แพขนานยนต์]]
 
== พิกัด กม.ของสถานีรายทาง ==
216

การแก้ไข