ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
| ชื่อหน่วยงาน = สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
| en_name = State Audit Office of the Auditor GeneralKingdom of Thailand
| ตรา = Office of the Auditor General of Thailand.jpg
| กองบัญชาการ =
| งบประมาณ = 1,977.5059 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 2559]])</small><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/091/17.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559] เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558</ref>
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ประธานคณะกรรมการ
| หัวหน้า1_ชื่อ = [[ศาสตราจารย์พิเศษพลเอก]] [[ชัยสิทธิ์ชนะทัพ ตราชูธรรมอินทามระ]]
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/049/1.PDF ประกาศพระราชโองการ แต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายประจักษ์ บุญยัง)] เล่ม ๑๓๕ ตอน ๔๙ ง พิเศษ หน้า ๑ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ </ref>
| หัวหน้า2_ชื่อ = [[ประจักษ์ บุญยัง]]
}}
 
'''สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน''' ({{lang-en|State Audit Office of the Auditor GeneralKingdom of Thailand}}) หรือ '''สตง.''' (OAGSOA) เป็น[[องค์กรอิสระ]] อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ [[คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน]] (คตง.) มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการดำเนินการอื่น ที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาล โดยมี '''[[ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน]]''' (Auditor General) เป็นหัวหน้าสำนักงาน
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม