ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครเชียงใหม่"

สรุปความย่อหน้าแรก
(สรุปความย่อหน้าแรก)
}}
 
'''เชียงใหม่''' ({{lang-nod|[[ไฟล์:Lanna-Chiang_Mai.png|40px]]}}) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และเป็นเมืองวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดใน[[ภาคเหนือ (ประเทศไทย)|ภาคเหนือของประเทศไทย]] เป็นเมืองศูนย์กลางของ[[จังหวัดเชียงใหม่]] และเป็นอดีตนครหลวงแห่ง[[อาณาจักรล้านนา]] ห่างจาก[[กรุงเทพมหานคร]]ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง {{convert|700|km|mi|-0|abbr=on}} มี[[แม่น้ำปิง]]ไหลผ่านเมือง และตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาที่สูงที่สุดของประเทศ เขตเทศบาลมีพื้นที่ 40.22 ตารางกิโลเมตร โดยครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของ[[อำเภอเมืองเชียงใหม่]] ในแง่ของจำนวนประชากร ของเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งมีประมาณ 130,000 คน นับว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 5 ของประเทศไทย รองจาก[[กรุงเทพมหานคร]] [[เทศบาลนครนนทบุรี]] [[เทศบาลนครปากเกร็ด]] และ[[เทศบาลนครหาดใหญ่]] นอกจากนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ยังเป็น[[เทศบาลนคร]]แห่งแรกของประเทศไทย
 
ชื่อของเชียงใหม่หมายความว่า "เมืองใหม่" เนื่องจากเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของอาณาจักรล้านนา ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 1839 แทน[[เทศบาลนครเชียงราย|เมืองเชียงราย]] อดีตนครหลวงที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 1805<ref name=Coedes>{{cite book|last= Coedès|first= George|authorlink= George Coedès|editor= Walter F. Vella|others= trans.Susan Brown Cowing|title= The Indianized States of Southeast Asia|year= 1968|publisher= University of Hawaii Press|isbn= 978-0-8248-0368-1}}</ref>{{rp|208–209}}
 
ต่อมาได้มีการจัดตั้ง[[เทศบาลนคร]]อย่างเป็นทางการเป็นเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของ[[อำเภอเมืองเชียงใหม่]] มีประชากรประมาณ 160,000 คน เทศบาลนครเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 4 [[แขวง]] ได้แก่ แขวงนครพิงค์ แขวงศรีวิชัย แขวงเม็งราย และแขวงกาวิละ โดย 3 แขวงแรกดังกล่าว ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ส่วนแขวงกาวิละตั้งอยู่ฝั่งตะวันออก แต่ละแขวงตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ทิศตะวันตก ทิศใต้ และทิศตะวันออกของเมืองตามลำดับ ส่วนเขตใจกลางเมือง ซึ่งอยู่ในกำแพงเมือง จะอยู่ในแขวงศรีวิชัยเป็นส่วนใหญ่<ref name="Wards">{{cite web|url=http://www.cmcity.go.th/aboutus/map.php |title=Chiang Mai Municipality |year=2008 |publisher=Chiang Mai City |language=Thai |accessdate=2008-10-04 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/20080915212133/http://www.cmcity.go.th:80/aboutus/map.php |archivedate=September 15, 2008 }}</ref>
<!--
เทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับการเปรียบว่าเป็น [[กุหลาบ]]แห่งเมืองเหนือ เนื่องด้วยเป็นเมืองที่สวยงาม บรรยากาศดีแห่งหนึ่งของประเทศ เทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งเป็นอดีตนครหลวงแห่งอาณาจักรล้านนาถือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือ มีศักยภาพและความพร้อมในหลายๆ ด้าน อีกทั้งนครเชียงใหม่ ยังเป็นนครประวัติศาสตร์ที่ยังคงหลงเหลือหลักฐานทางวัฒนธรรม ทั้งโบราณสถานมากมายในเมืองที่เป็นลักษณะเฉพาะของเชียงใหม่บ่งบอกถึงความเป็นล้านนา ทำให้เชียงใหม่ เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้น ๆ ของไทย
 
== ประวัติ ==
ชื่อของเชียงใหม่หมายความว่า "เมืองใหม่" เนื่องจากเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของอาณาจักรล้านนา ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 1839 แทน[[เทศบาลนครเชียงราย|เมืองเชียงราย]] อดีตนครหลวงที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 1805<ref name=Coedes>{{cite book|last= Coedès|first= George|authorlink= George Coedès|editor= Walter F. Vella|others= trans.Susan Brown Cowing|title= The Indianized States of Southeast Asia|year= 1968|publisher= University of Hawaii Press|isbn= 978-0-8248-0368-1}}</ref>{{rp|208–209}}
 
เทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อเริ่มแรกมีฐานะเป็นเพียงสุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2458]] และยังขึ้นตรงต่อ[[มณฑลพายัพ]] แต่ต่อมาเมื่อ[[ประเทศไทย]]มีการปกครองในระบอบ[[ประชาธิปไตย]] ในปี [[พ.ศ. 2475]] สภาผู้แทนราษฎรจึงมีมติสมควรจัดตั้งชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสุขาภิบาลให้มีฐานะเป็น [[เทศบาล]] โดยในครั้งนั้นนครเชียงใหม่ได้รับฐานะใหม่จากสุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่ขึ้นเป็น "เทศบาลนครเชียงใหม่" ในปี พ.ศ. 2478 <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2478/A/2136.PDF พระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ พุทธศักราช ๒๔๗๘]ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 80 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2478</ref> ถือได้ว่าเป็น[[เทศบาลนคร]]แห่งแรกของไทย
 
;ดวงตราเทศบาล
ดวงตราสัญลักษณ์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นรูปพระบรมธาตุดอยสุเทพตั้งตระหง่านอยู่บนปุยเมฆ และยังมีพญานาค รวงข้าว และลายดอกประจำยาม ในดวงตราสัญลักษณ์อีกด้วย
# '''[[พระบรมธาตุดอยสุเทพ]]''' สถานที่ซึ่งเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงยังเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้ที่แห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของพระพุทธศาสนิกชนแสดงถึงการเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในภาคเหนือที่รุ่งเรืองมายาวนานทุกสมัย
# '''ปุยเมฆ''' เป็นตัวบ่งบอกลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปของนครเชียงใหม่ ที่เย็นสบายเกือบตลอดทั้งปี
# '''พญานาค''' ซึ่งตามประวัติความเป็นมานั้น พญานาคถือว่าเป็นผู้ให้น้ำ และในที่นี้หมายถึง [[แม่น้ำปิง]] ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านนครเชียงใหม่
# '''รวงข้าว''' เปรียบดังความอุดมสมบูรณ์ของเมือง ที่มีพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีเช่นกัน
 
== ภูมิศาสตร์ ==
=== ที่ตั้งและลักษณะของชุมชน ===
เทศบาลนครเชียงใหม่มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 40.216 ตารางกิโลเมตร โดยครอบคลุมพื้นที่ 14 ตำบลของ[[อำเภอเมืองเชียงใหม่]] ได้แก่ ตำบลหายยา ตำบลช้างม่อย ตำบลศรีภูมิ ตำบลวัดเกต ตำบลช้างคลาน ตำบลพระสิงห์ [[ตำบลสุเทพ]] [[ตำบลป่าแดด (จังหวัดเชียงใหม่)|ตำบลป่าแดด]] ตำบลฟ้าฮ่าม ตำบลหนองป่าครั่ง ตำบลท่าศาลาบางส่วน ตำบลป่าตัน ตำบลหนองหอย และ[[ตำบลช้างเผือก (จังหวัดเชียงใหม่)|ตำบลช้างเผือก]]
 
ชุมชนเมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่ม[[แม่น้ำปิง]]ตอนกลางเชิง[[ดอยสุเทพ]] มีแม่น้ำปิงไหลผ่านใจกลางเมืองในแนวเหนือ–ใต้ ส่วนชุมชนดั้งเดิมหรือบริเวณเมืองเก่าตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ต่อมาเมื่อชุมชนได้พัฒนาให้มีความเจริญขึ้น โดยมีการขยายตัวข้ามแม่น้ำปิงมาทางฝั่งตะวันออก และภายหลังจากที่ได้มีการตัดถนนอ้อมเมือง ชุมชนได้พัฒนาออกไปหลายทิศทางตามเส้นทางคมนาคม และโครงข่ายสาธารณูปโภค ธุรกิจการพัฒนาที่ดินและที่พักอาศัยได้ขยายตัวเป็นอย่างมาก สภาพที่แท้จริงของชุมชนเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบันไม่ได้คงอยู่แต่เฉพาะในเขตเทศบาลเท่านั้น แต่ได้ขยายออกไปตามบริเวณชานเมืองและชนบทโดยรอบ อย่างเช่น เขต[[อำเภอหางดง]], [[อำเภอสันทราย]], [[อำเภอแม่ริม]], [[อำเภอสารภี]], [[อำเภอสันกำแพง]], [[อำเภอดอยสะเก็ด]], [[อำเภอสันป่าตอง]], [[อำเภอจอมทอง]] และ[[อำเภอแม่แตง]] เป็นต้น
=== สภาพทั่วไป ===
{{wide image|Chiang Mai City Sky View 2.jpg|1500px|ตัวเมืองเชียงใหม่บางส่วน ถ่ายเมื่อวันที่ [[29 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2554]]}}
 
{{wide image|Chiang Mai City Sky View 2.jpg|15001200px|ตัวเมืองเชียงใหม่บางส่วน ถ่ายเมื่อวันที่ [[29 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2554]]}}
===ที่ตั้งและลักษณะของชุมชน===
ชุมชนเมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่ม[[แม่น้ำปิง]]ตอนกลางเชิง[[ดอยสุเทพ]] มีแม่น้ำปิงไหลผ่านใจกลางเมืองในแนวเหนือ–ใต้ ส่วนชุมชนดั้งเดิมหรือบริเวณเมืองเก่าตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ต่อมาเมื่อชุมชนได้พัฒนาให้มีความเจริญขึ้น โดยมีการขยายตัวข้ามแม่น้ำปิงมาทางฝั่งตะวันออก และภายหลังจากที่ได้มีการตัดถนนอ้อมเมือง ชุมชนได้พัฒนาออกไปหลายทิศทางตามเส้นทางคมนาคม และโครงข่ายสาธารณูปโภค ธุรกิจการพัฒนาที่ดินและที่พักอาศัยได้ขยายตัวเป็นอย่างมาก สภาพที่แท้จริงของชุมชนเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบันไม่ได้คงอยู่แต่เฉพาะในเขตเทศบาลเท่านั้น แต่ได้ขยายออกไปตามบริเวณชานเมืองและชนบทโดยรอบ อย่างเช่น เขต[[อำเภอหางดง]], [[อำเภอสันทราย]], [[อำเภอแม่ริม]], [[อำเภอสารภี]], [[อำเภอสันกำแพง]], [[อำเภอดอยสะเก็ด]], [[อำเภอสันป่าตอง]], [[อำเภอจอมทอง]] และ[[อำเภอแม่แตง]] เป็นต้น
 
=== อาณาเขต ===
เทศบาลนครเชียงใหม่มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับตำบลสันผีเสื้อ และ[[อำเภอแม่ริม]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย]]
 
=== ภูมิอากาศ ===
{{Weather box
|location = เทศบาลนครเชียงใหม่ (2504–2533)
}}
 
=== การแบ่งเขตการปกครอง ===
เทศบาลนครเชียงใหม่แบ่งการปกครอง ออกเป็น 4 [[แขวง]] ได้แก่
# '''แขวงนครพิงค์''' มีพื้นที่ 11.7 ตารางกิโลเมตร
# '''แขวงกาวิละ''' มีพื้นที่ 11.4 ตารางกิโลเมตร
# '''แขวงเม็งราย''' มีพื้นที่ 7.7 ตารางกิโลเมตร
# '''แขวงศรีวิชัย''' มีพื้นที่ 9.2 ตารางกิโลเมตร
 
ต่อมาได้มีการจัดตั้ง[[เทศบาลนคร]]อย่างเป็นทางการเป็นเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของ[[อำเภอเมืองเชียงใหม่]] มีประชากรประมาณ 160,000 คน เทศบาลนครเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 4 [[แขวง]] ได้แก่ แขวงนครพิงค์ แขวงศรีวิชัย แขวงเม็งราย และแขวงกาวิละ โดย 3 แขวงแรกดังกล่าวศรีวิชัย ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ส่วนแขวงกาวิละตั้งอยู่ฝั่งตะวันออก แต่ละแขวงตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ทิศตะวันตก ทิศใต้ และทิศตะวันออกของเมืองตามลำดับ ส่วนเขตใจกลางเมือง ซึ่งอยู่ในกำแพงเมือง จะอยู่ในแขวงศรีวิชัยเป็นส่วนใหญ่<ref name="Wards">{{cite web|url=http://www.cmcity.go.th/aboutus/map.php |title=Chiang Mai Municipality |year=2008 |publisher=Chiang Mai City |language=Thai |accessdate=2008-10-04 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/20080915212133/http://www.cmcity.go.th:80/aboutus/map.php |archivedate=September 15, 2008 }}</ref>
 
== สัญลักษณ์ ==
ดวงตราสัญลักษณ์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นรูปพระบรมธาตุดอยสุเทพตั้งตระหง่านอยู่บนปุยเมฆ และยังมีพญานาค รวงข้าว และลายดอกประจำยาม ในดวงตราสัญลักษณ์อีกด้วย
# '''[[พระบรมธาตุดอยสุเทพ]]''' สถานที่ซึ่งเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงยังเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้ที่แห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของพระพุทธศาสนิกชนแสดงถึงการเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในภาคเหนือที่รุ่งเรืองมายาวนานทุกสมัย
# '''ปุยเมฆ''' เป็นตัวบ่งบอกลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปของนครเชียงใหม่ ที่เย็นสบายเกือบตลอดทั้งปี
# '''พญานาค''' ซึ่งตามประวัติความเป็นมานั้น พญานาคถือว่าเป็นผู้ให้น้ำ และในที่นี้หมายถึง [[แม่น้ำปิง]] ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านนครเชียงใหม่
# '''รวงข้าว''' เปรียบดังความอุดมสมบูรณ์ของเมือง ที่มีพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีเช่นกัน
 
== ประชากรศาสตร์ ==
|}
 
== การคมนาคมขนส่ง ==
เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นเมืองหลักของภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ อุตสาหกรรมและการคมนาคม จึงมีเส้นทางคมนาคมหลักทั้งทางบก และทางอากาศ มีทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด และเส้นทางมาตรฐานหลายสาย ทำให้การเดินทางติดต่อภายในจังหวัด การเดินทางสู่จังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความสะดวก
 
=== ทางราง ===
[[ไฟล์:Chiang Mai Thailand Chiang-Mai-Railway-Station-01.jpg|thumb|left|200px|[[สถานีรถไฟเชียงใหม่]] สถานีปลายทางของ[[ทางรถไฟสายเหนือ]]]]
การคมนาคมทางรถไฟ ปัจจุบันมี[[ทางรถไฟสายเหนือ|รถไฟสายกรุงเทพ–เชียงใหม่]] โดยผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา–ลพบุรี–นครสวรรค์–พิษณุโลก–อุตรดิตถ์–แพร่–ลำปาง–ลำพูน เปิดการเดินรถเร็ว, รถด่วน, รถด่วนพิเศษ, และ[[รถดีเซลราง]]ปรับอากาศ รวมวันละ 14 ขบวนไป–กลับ และนครสวรรค์–เชียงใหม่ วันละ 2 ขบวนไป–กลับ มีสถานีรถไฟหลักและเป็นสถานีปลายทางในนครเชียงใหม่ คือ [[สถานีรถไฟเชียงใหม่]]
 
=== ทางอากาศ ===
[[ไฟล์:Chiang Mai Intl Airport.jpg|thumb|200px|ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ มีความหนาแน่นของผู้ใช้บริการเป็นอันดับ 4 ของประเทศ]]
นครเชียงใหม่มี[[ท่าอากาศยานเชียงใหม่]] ที่มีความหนาแน่นของผู้ใช้บริการเป็นอันดับ 4 ของประเทศรองจาก[[ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ]], [[ท่าอากาศยานดอนเมือง]], [[ท่าอากาศยานภูเก็ต]] ตามลำดับ โดยมีเที่ยวบินไป–กลับวันละหลายเที่ยวบิน ทั้งสายการบินภายในประเทศ และสายการบินระหว่างประเทศ โดยสายการบินระหว่างประเทศ มีสายการบินในแถบ[[เอเชีย]]มีเที่ยวบินโดยตรงจากเชียงใหม่ไปยังหลายประเทศ เช่น [[ประเทศจีน]], [[ประเทศเกาหลีใต้]], [[ประเทศลาว]], [[ประเทศพม่า]], [[ประเทศมาเลเซีย]], [[ประเทศสิงคโปร์]] เป็นต้น
 
== สถานที่สำคัญ ==
8,046

การแก้ไข