ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์"

| ชลภณ การวัตนี
| [[นนทบุรี]]
|ไม่ผ่านเข้ารอบ
|
|
* 10 คนสุดท้าย – ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
| วรภพ คล้ายสังข์
| [[กรุงเทพมหานคร]]
|ไม่ผ่านเข้ารอบ
|
|
|-
| ดิเรก ศิลป์ดำรงศรี
| [[ตาก]]
| ไม่ผ่านเข้ารอบ
|
|
* '''ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม'''
| ชานนท์ แซ่ตั้ง
| [[กรุงเทพมหานคร]]
|ไม่ผ่านเข้ารอบ
|
|
|}
3,404

การแก้ไข