ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บ่วงบรรจถรณ์"

(ย้อนการแก้ไขที่ 7515711 สร้างโดย 27.55.108.102 (พูดคุย))
ป้ายกำกับ: ทำกลับ
| อัปสร || || ชูก้า ลีจ์ โคร์ว
|-
| แพรนวล (วัยเด็ก) || || ด.ญ.กุลฑีรา ยอดช่าง
|-
| ทหารอูซอ || || จิรศักดิ์ เนินริมหนอง
|-
| คำเอ้ย (แม่คำแดง) (วัยเด็ก) || || ด.ญ.ชนิกานต์ ตังกบดี
|-
| คำแดง (วัยเด็ก) || || ด.ญ.ปนัสยา ดีมากต์
|-
| ตุ๊เจ้า (พระธุดงค์จากเมืองเวียงขิน) || || [[โยธิน มาพบพันธ์]]
| พ่อเจ้านางเรืองระยับ || || [[ประพฤติธรรม คุ้มชาติ]]
|-
| หลาวเปิง (วัยเด็ก) || || ด.ช.จอมยุทธ์ เหล่าเจริญพลกุลเจริญพร
กุล
|-
| เจ้านางเรืองระยับ (วัยเด็ก) || || ด.ญ. ปานรดา คเชนทร์นุกูล
ผู้ใช้นิรนาม